Marika Hiltunen kommentoi vihreiden Oras Tynkkysen tekemää lakiesitystä sukupuolineutraalista avioliitosta (SK 23.10.). On totta, että asia on ”orastanut” siis jo jonkin aikaa vihreiden agendalla, mutta niin ovat myös muut edistyksellisyyttä kehittävät ja arvokonservatiivisuutta vähentävät aiheet.

Päinvastoin kuin Hiltunen kirjoittaa, samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinti ei ole riittävää, eikä se ole mitenkään rinnasteinen nykyiselle avioliitolle. Ne ovat pseudoavioliitoja. Todellinen ”luomuavioliitto” on sukupuolesta vapaa – sukupuolineutraali – avioliitto. Siinä ei ole lainkaan eri uskontokuntien ja puolueiden säilöntä- ja väriainetta.

On unohtunut, että vihreiden aloitteessa on kyse puhtaasti yhteiskunnallisesta laista. Kahden toisiaan rakastavan ihmisen täytyy 2010-luvun Suomessa voida solmia maistraatissa toisiaan sitova avioliitto. Tällä avioliitolla ei ole mitään uskonnollisia tai eettisiä ulottuvuuksia, pelkästään valtiollinen, juridinen. Siten nämä henkilöt tulevat lain edessä yhdenvertaisiksi nykyisessä heteroavioliitosssa olevien kanssa.

Laki ei koskisi kirkon omaa järjestystä (ellei se itse sitä halua), joten homojen kirkkovihkimisten uhasta ja ihmisten sukupuuttoon kuolemisesta jauhaminen on turhanaikaista pälätystä. Sillä varjolla tosin fundamentalistit ovat voineet hyökätä homoja kohtaan äärettömän brutaalisti. He ovat kuitenkin tuhlanneet paukkuja tämän asian politisoimiseen tai  pikemminkin uskonnollistamiseen. Kristillisissä, kokoomuksessa, keskustassa ja monissa muissakin puolueissa ollaan täysin hukassa, kun asian yhteiskunnalliset ja uskonnolliset ulottuvuudet ovat menneet sekaisin.

Me vihreissä toivomme, että asiasta ei tule poliittista pelinappulaa. Kysymys on vain yhdenvertaisuudesta lain edessä. Yhteiskunnalle ei kuulu mitä kaksi ihmistä tekee makuuhuoneessa. Kirkko voi olla siitä moraalisessa mielessä kiinnostunut, mutta se jätettäköön heille.

Esa Rintala, pj.
Porin seudun vihreät ry.