Jari Mäkitalo (SK 4.10.) ehdotti vt 11 saattamista moottoritieksi ja Mäntyluodon logistiikkakeskuksen perustamista.

Satakunnan integroituminen muuhun Suomeen hyvillä liikenneyhteyksillä on tietenkin ensisijainen kehitystavoitteemme. Keski-Suomen logistiikan
liittäminen Porin ja Rauman satamiin olisi kaikkien kannalta hyvä ratkaisu.

Nämä edellyttäisivät suuren kuljetuskapasiteetin omaavaa infrastruktuuria. Paras ratkaisu olisi luonnollisesti rautatie. Rataliikenteen henkilö- ja
tavarankuljetuskapasiteetti on selvästi maantiekuljetuksia suurempi. Rataliikenteen ympäristöpäästöt ja väylävaikutukset ovat maantieliikennettä
selvästi pienemmät. Lisäksi rataliikenne on maantietä paljon turvallisempi sekä henkilöliikennettä että mm. vaarallisten aineiden kuljetuksia
ajatellen.

Euroopassa tavoitteena on tavaroiden massakuljetusten saaminen raiteille. Euroopan neuvoston kestävän liikenteen strategian mukaan rautatieliikennettä olisi tehostettava ja tavaraliikennettä siirrettävä maanteiltä erityisesti
rautateille. Matkustajia olisi lisäksi kannustettava kulkemaan lyhyet (alle 400 km) pituiset matkat junalla eikä lentokoneella.

Nämä seikat huomioiden Pori-Tampere-radan peruskorjaus, akselipainon nostaminen, ja nopea junayhteys Porin ja Tampereen välillä on tärkein lyhyen
aikavälin tavoite. Erityisesti teollisuutta ja satamaa palveleva tavaraliikenne olisi saatava raiteille. Nopea, vaihdoton yhteys lisäisi henkilöliikenteen houkuttelevuutta Porin ja pääkaupunkiseudun välillä.

Ratayhteyksiä välillä Kokemäki-Forssa-Vihti/Lohja sekä Uusikaupunki-Rauma-Pori tulee edelleen tutkia. Euroopassa ja myös meillä
tulevaisuus on raiteilla, ei maanteillä.

Esa Rintala, pj

Porin seudun vihreät ry.