Julkaistu (SK 10.3.2010):

Uuden ydinvoimalahankkeen suunnittelu on edennyt visusti poissa julkisuudesta. Fennovoima, yksi rakennusluvan hakijoista, ei ole ilmoittanut mihin ydinjäte loppusijoitetaan. Fennovoima on käynyt Eurajoen kunnan kanssa keskusteluja, jotka eivät Eurajoen mielestä kuitenkaan ole lain tarkoittamia neuvotteluja ydinjätteen loppusijoitusta ratkaistaessa (SK 7.3.2010). Kunta on joutunut tilanteeseen, jossa loppusijoittaminen onkin itsestään selvästi ohjautumassa Eurajoelle, ilman, että asiasta on käyty kunnan veto-oikeutta mahdollistavaa neuvottelua.

 

Näyttää siltä, että lisäydinvoiman rakentamisella on niin kiire, että kaikkia rakentamiseen liittyviä, kriittisiäkin näkökohtia ei ole riittävästi pohdittu eikä mahdollisten asianosaisten ääntä ole kuultu. Meillä Satakunnassa huolenaiheena on erityisesti ydinjätteen loppusijoittaminen. On turha luulla, että ydinhautoja kaivetaan Suomeen lisää. On todennäköistä, että jos ydinvoimaa päätetään rakentaa lisää, loppusijoittaminen tapahtuu Eurajoen onkaloon. Ja jos kokoomuksen tahto menee läpi, ydinvoimaloita tulee lisää, ei yksi vaan kolme. Ja kaikkien niiden jäte pitäisi sijoittaa Eurajoelle.

 

Porin Seudun ja Satakunnan vihreät vastustavat ydinvoiman lisärakentamista. Suomessa on jo riittävästi kokemusta ydinrakentamiseen liittyvästä huonosta suunnittelusta ja huolimattomuudesta. Ydinvoima ei ole tulevaisuuden energiaratkaisu. Ydinvoima voidaan realistisesti korvata ympäristöä kunnioittavalla, työllistävällä ja tulevaisuudessakin turvallisella vaihtoehtoisella energiantuotannolla.

 

Esa Rintala
pj.
Porin seudun vihreät ry

Tapio Meri
pj.
Satakunnan vihreät ry