Tapio Meri

Mielipidekirjoitus, Satakunnan Kansa 11.12.2009

Kahdeksan kymmenestä  satakuntalaisesta sähköyhtiöstä lobbaa Fennovoiman (FV) tuomasta hyödystä Satakuntaan (SK 3.12.), mikäli kolmanneksen ulkomaisessa omistuksessa oleva ydinvoimayhtiö saisi luvan uudelle ydinreaktorille. Mielipidekirjoitus kertoo kuinka nämä yhtiöt rikastuisivat ja siten hyödyntäisivät myös kuntien taloutta. Edelleen kirjoitus kertoo yhtiöiden pystyvän tarjoamaan asukkaille kohtuuhintaista sähköä.

Niin kuin artikkeli toteaa, FV lähtisi liikkeelle ”puhtaalta pöydältä”. Tämä tarkoittaa kirjoituksen mukaan monenlaisia teknisiä etuja, jotka kuitenkin jäävät kertomatta. Puhdas pöytä tarkoittaisi tässä tapauksessa myös lähes koskemattoman luonnon raiskaamista isoilta alueilta, uusia raskasliikenteelle soveltuvia teitä, laivaväylien rakentamista. Kaikissa kolmessa kunnassa, joita FV on hakenut mahdolliseksi rakennuspaikaksi, olisi edessään maisemakatastrofi. FV:n nettisivuilla kerrotaan vastoin artikkelia myös kunnalle tulevan kustannuksia mm. infrastruktuurin tekemisestä.

Kirjoitus antaa ymmärtää kuluttajien hyötyvän halvan energian muodossa, jos FV saa rakennusluvan ydinreaktorilleen. Tähänastisen hintatahdin suomalaisessa energiapolitiikassa on määrännyt aina kalliilla tavalla tuotettu energia riippumatta siitä mikä on ollut kunkin sähköyhtiön tapa energiaa tuottaa. Onkin vaikea uskoa lupaukseen sähkönhinnan halpenemisesta kuluttajalle FV:nkaan tapauksessa.

Ilmeistä on, että  satakuntalaiset sähköyhtiöt kurkottelevat ydinvoiman perään uskomatta tai tietämättä että koko ydinvoiman lisärakentaminen on tarpeetonta paikkakunnasta tai yhtiöstä riippumatta.. Toimitusjohtajien pitäisi ehkä intoilun sijasta olla huolestuneita, mihin pääomiaan ovat käyttämässä. Rahat voisi sijoittaa mm. uudistuvien energiamuotojen kehittämiseen eikä satsata tuotantoon, jolla ei ole tulevaisuutta. Kaiken kukkuraksi FV:llä ei ole viranomaisten myöntämää lopullista lupaa minne sijoittaisivat ydinjätteensä. Tämä sama ongelma on toki myös Loviisan ja Olkiluodon uraanilaitoksissa.