Anne Bland
Mielipidekirjoitus, Satakunnan Kansa 15.9.2009

Torstaina 10.9.09 yli 200 paikallista päättäjää yli kunta- ja puoluerajojen jättivät Turun kaupunginvaltuutetuille vetoomuksen muuttaa Turun Seudun Vesi Oy:n (TSV) tekopohjavesihanke pintavesihankkeeksi. Tavoitteena on suojella 9.000 vuotta vanha Virttaankankaan arvokas harju ja sen puhdas pohjavesi vielä tuhansiksi vuosiksi eteenpäinkin. Onnittelen ja kiitän kyseisiä valtuutettuja rohkeudesta sekä moraalisesta selkärangasta!

EU:n Komission vastaus on saapunut heinäkuussa lähettämääni kanteluun asiasta. EU on erittäin kiinnostunut TSV:n hankkeesta ja haluaa nyt lisätietoa. Komissio on kuitenkin hyvin selkeä kannassaan jo nyt: mitään, mikä voi pilata pohjavettä ja paikallisia vesistöjä ei saa tehdä. Ja tätä tulee nimenomaan paikallisten virkamiesten ja poliittisten päättäjien valvoa.

Ymmärrän hyvin, että valtuutettuna on varmasti vaikea toimia suurten kysymysten edessä. Kysehän on maallikon vapaaehtoisesta työstä yhteisönsä edustajana ja etujen valvojana, eikä voida vaatia, että valtuutetut pystyisivät ottamaan jokaisesta käsiteltävästä asiasta perin pohjin selvää – varsinkin, jos tieto on hyvin yksipuolista, kuten TSV:n tekopohjavesihankkeessa ja jossa pelataan paljon mielikuvilla. Nämä yli 200 päättäjää ovat kuitenkin selvittäneet asiaa enemmän ja tehneet, minkä tietävät ja tuntevat oikeaksi. Virttaankankaan harju ja sen pohjavesi ovat liian arvokkaita pilattavaksi lyhytnäköisten ja itsekkäiden suunnitelmien vuoksi.

Mikäli EU päättää asiaa tutkittuaan nostaa Suomen hallitusta vastaan kanteen ja Suomi saa sanktiot, kuka maksaa oikeudenkäyntikulut ja sakot? TSV, Turku vai veronmaksaja? Moni tulee silloin kysymään tiukkoja kysymyksiä omilta virkamiehiltään ja päättäjiltään.