Tapio Meri

Mielipide, Satakunnan Kansa, 15.3.2009

SK (12.3.) raportoi Porin ympäristölautakunnassa esillä olleesta Suomen Hyötytuuli Oy:n hankkeesta rakentaa ensimmäinen mereen pystytettävä tuulivoimala Tahkoluodon edustalle. Artikkelista saattoi saada käsityksen, että lautakunta olisi vastaan tuulivoimalan rakennuspäätöstä. Tarkkaavainen lukija ymmärsi varmasti, että kyseessä oli lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle. Onkin luonnollista, että lähistöllä pesivän linnuston takia on syytä aloittaa voimalan mahdollinen vaikutus lintukantaan. 

Varsinainen huoli merituulipuistoon kohdistuu kohteen monivuotiseen vitkutteluun ja ilmeiseen (?) haluttomuuteen aloittaa rakentaminen. Tämä asia nousi esiin myös lautakunnan kokouksessa. Asiasta on puhuttu pitkään ja rakentamisen piti alkaa jo viime vuonna. Nyt hankkeen viivästyessä valtion investointiavustukset ja työllistämisrahat uhkaavat mennä muihin tuulipuistoihin.  

Suunnitteilla on tällä hetkellä maassamme useita merituulipuistoja. Viime kuussa aloitti PVO-Innepower Oy:n 10 voimalan merituulipuisto Kemin Ajoksessa; suunnittelussa on mahdollisesti 40 lisää. Samaisella yrityksellä on hanke Kristiinankaupungin ja Närpiön merituulipuistoon noin 80 voimalaa. Pohjolan Voima Oy:llä on ainakin kaksi projektia: Kokkolaan noin 70 ja Oulu-Haukiputaalle 162 voimalaa. Korsnäsiin ja Iin -Haukiputaan alueelle WPD Finland Oy:llä puolestaan kaavailee yhteensä 60–280 tuulivoimalaa. Todettakoon vielä, että oheisista kohteista rakentamisen on suunniteltu alkavan vuosina 2010–2012 kohteissa, jotka sisältäisivät kaikkiaan yli 350 voimalaa.  

Nyt voitaneen vaatia Suomen Hyötytuuli Oy:ltä nopeaa toimintaa Tahkoluodon edustan ensimmäisen tuulivoimalan pystyttämisestä alueelle tulevaan merituulipuistoon vähentämään omalta osaltaan hiilidioksidipäästöjä ja lisäämään paikkakunnan työllisyyttä ennen kuin valtiovallan myöntämät lisämäärärahat valuvat muille paikkakunnille. 

Tapio Meri

Porin ympäristölautakunnan pj