Tapio Meri

Satakunnan Kansa, mielipide 14.1.2009

SK (8.1.) kirjoitti kahdessa uutisessaan nostotoimista: toinen koski merisoraa, toinen peltovuokrien hintoja. Molempia voitaneen tarkastella myös ympäristöön vaikuttavina tekijöinä.
 
Morenia Oy:n soranostohankkeen yhteydessä lehdessä mainittujen muiden haittatekijöiden kohdalla tulee kiinnittää huomiota liikenteen kasvuun(maksimissaan 50 40 tonnin sora-autoa ennestään tukkoiselle Mäntyluodontielle) ja koko nostojärjestelmän meluhaittoihin. Kun nyt eräät huvilaomistajat ovat kauhistelleet tuulivoimalan roottorien suhinaa, niin sorannosto toisi parhaaseen kesäaikaa kuultavaksi uusia ääniä.  Imuruoppaajan aiheuttama meteli, meritse kuljetus varastopaikalle (1-3 kertaa/vrk) joko Mäntyluodon tai Tahkoluodon satama-alueelle, kuorman purku, sen jatkokuormaus aikanaan, maaliikenteen melut jne. Rohkenen todeta tämän melumaailman sopivan kovin huonosti Selkämeren kansallispuiston kainaloon.
 
Pori nostaa peltovuokriaan kahdeksan vuoden jälkeen. Nyt olisi kuitenkin ainutlaatuinen mahdollisuus ottaa pikkuaskel oikeaan suuntaan. Vaihtoehtoja lienee useampia, mutta kaupunki voinee liittää vuokrasopimuksiin maininnan, että vuokra ei nouse niille, jotka tekevät sopimuksen Pori Energia Oy:n kanssa ruokohelpeen viljelemisestä. Kaanaan monipolttolaitos syytää juuri nyt pitkälti turpeella tehtyä energiaa kaukolämpöverkkoon. Kuitenkin polttamalla ruokohelvettä sekoitettuna turpeeseen ehkäistään osalta hiilidioksidipäästöjä.

Ruokohelve on todellinen hyötykasvi. Sen lannoitustarve on vähäinen ja kasvi pystyy kierrättämään ravinteita. Viljelyn aiheuttamat huuhtoutumat ovat 40 prosenttia pienemmät kuin perinteisillä viljelyskasveilla ja viljelijä saattaa saada yhdellä kylvöllä satoa jopa 15 vuotta. Ruokohelpeestä saatava energiamäärä on 20 joissakin tapauksissa jopa 30 MWh/hehtaari.. Kaupungin pelloista olisi siis saatavissa peltoenergian muodossa lähes 2000 sähkölämmitteisen talon tarvitsema vuotuinen energia. Toivoa sopii, että viljelysopimukset määrätään (elleivät jo ole) kohdistumaan juuri ruokohelpeeseen.