Seurakuntavaalit 2022

Tulkaa kaikki -ehdokaslistat perustettiin paikallisten vihreiden aktiivien toimesta Keski-Porin ja Teljän seurakuntiin. Listan tavoitteita ovat mm. kirkon uudistaminen, naispuolisten pappien sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertainen kohtelu ja avoimuuden lisääminen päätöksenteossa.

Listan ehdokkaat ovat sitoutuneet Tulkaa kaikki listan ohjelmaan:

  • Kirkollisen keskustelun ja päätöksenteon on oltava avointa.
  • Kirkon on kasvettava lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden yhteisöksi:
    • Naispuolisten pappien syrjiminen on lopetettava kaikissa seurakunnissa.
    • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat on ehdoitta toivotettava tervetulleiksi seurakuntien jäseniksi ja työntekijöiksi.
    • Eronneiden, avoliiton valinneiden ja yksin elävien elämänratkaisuja on kunnioitettava.
  • Meidän on yhdessä jaettava aineellista hyväämme oman maamme ja maailman köyhien kanssa.
  • Eri tavoin ajattelevien kirkollisten ryhmien välille on rakennettava luottamusta ja sovintoa.

Mottomme: Kristuksen kirkko on kaikille.

Ehdokkaat Keski-Porissa

Kari Heino, vapaa toimittaja                          Hanna Ojanen, lukion opettaja                            Laura Pullinen, yrittäjä

                            

Riikka Siivonen, graafikko                             Krista Virtanen-Olejniczak,aikuissosiaalityön päällikkö

                  

Ehdokkaat Porin Teljän seurakunnassa

Jari Känä, sahatyömies                                  Silja Kivistö, lukion opettaja                     Tarja Linnanketo, psykiatrinen sairaanhoitaja

                                 

Anne Rajala, kuvataideterapeutti                    Laura Seesmeri, tutkijatohtori                  Hanna Sinisalmi, luokanopettaja

                            

Iida Valtala, lastensuojelulaitoksen ohjaaja     Helmi Virta, kasvatustieteen maisteri