Iltapäivälehdet ovat viime kuukausien aikana uutisoineet useasti siitä, miten Korona-ajan vaikutukset lapsiin ja nuoriin voivat ulottua pitkälle. Erityisesti ollaan huolissaan niistä lapsista, joilla meni vaikeasti jo ennen Koronaa. Köyhyys, yksinäisyyys ja ahdistuneisuus ovat asiantuntijoiden mukaan riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lapsen tilanteeseen heikentävästi. Puhutaan, että asioihin olisi puututtava varhain, jotta psyykkisiä ongelmia ei syntyisi lapsille ja nuorille. Mutta mikä on tarpeeksi varhaista puuttumista? Jo nyt mm. koulussa, terveydenhuollossa, lastensuojelussa ja kolmannella sektorilla tehdään paljon ennaltaehkäisevää työtä. Eikö se ole riittävää? Mikä on tätäkin varhaista puuttumista varhaisempaa?

Ehkä puhummekin varhaiskasvatuksesta ja päiväkodeista ja siellä tehtävästä monialaisesta yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Paljon jo tehdään, mutta koko päiväisiä psykologeja ei Porin varhaiskasvatuksessa ole. Tiedämme, että valtaosa lasten kehityksellisistä häiriöistä, voidaan tunnistaa jo paljon ennen kouluikää, siksi onkin kummallista, että psykologipalvelut ovat kuitenkin vasta esiopetus- ja kouluikäisten lasten kohdalla lakisääteisiä.

Porissa psykologit voisi palkata osaksi päiväkotien henkilökuntaa ja näin psykologi näkisi lapsen toimintaa päiväkodin arjessa pitempiaikaisesti. Varhaiskasvatuksessa työskentelevällä psykologeilla tulisi toki olla sellaiset työtilat päiväkodeissa, jotka mahdollistaisivat myös lapsen kanssa kahden kesken tapaamiset ja testaamiset. Monessa kunnassa (esimerkiksi Oulu ja Vantaa) psykologipalveluiden tuomista varhaiskasvatukseen on jo kokeiltu hyvin tuloksin ja aiheesta on kirjoittanut myös kansanedustaja Emma Kari (toukokuussa 2020).

Varhaiskasvatus ei saa jäädä Porissakaan muiden kouluasteiden varjoon psykologipalveluiden tarjonnassa. Uskon, että tällä palvelulla pystymme myös vaikuttamaan lasten ja nuorten tilanteeseen tarpeeksi varhain ja näin ehkäisemään mahdollisia tulevia nuorten mielenterveysongelmia.

Krista Virtanen-Olejniczak
Porin kaupungin sivistyslautakunnan varajäsen (vihr.),
Satakunnan Vihreät Naiset ry. hallituksen jäsen sekä
Satakunnan Vihreät ry. hallituksen jäsen