Yksilötasolla on jo pitkään totuttu lajittelemaan kotitalouden jätteitä ja kierrättämään tarpeetonta tavaraa. Kuitenkin ostamme tuotteita, jotka kestävät vain hetken, jotka keräävät suurimman osan ajasta pölyä käyttämättöminä ja joiden korjaaminen sekä kierrätys on vaikeaa. Muoti on kertakäyttöistä ja elektroniikan käyttöikä yhä lyhyempi. Yksityisessä kulutussa tehdään laajalti katsottuna merkittäviä valintoja liikenteen, asumisen ja syömisen kulutusratkaisuissa ja niiden kestävyydessä.

Vihreä eduskuntaryhmä hyväksyi vihreän kiertotalouden ohjelman lokakuussa. Siinä määritetään erilaisia keinoja materiaalivirtojen uudelleenkäyttöä ajatellen sekä neitseellisten luonnonvarojen kulutuksen ratkaisevaa vähentämistä. Ohjelmassa todetaan, että poliittisella tasolla kiertotalouteen ei kuitenkaan ole vielä kunnolla tartuttu: kansalliset tavoitteet ja keinot materiaalien käytön vähentämiselle puuttuvat, tutkimus- ja kehitystyö on riittämätöntä ja taloudelliset kannusteet valita ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja ovat puutteelliset.

Vihreä kiertotalous tähtää neitseellisten raaka-aineiden käytön merkittävään vähentämiseen. Globaalia materiaalien kulutusta tulee leikata lähes puoleen nykyisestä. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kiertotalous tukee ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamista.

Niukkenevien resurssien maailmassa kiertotaloudella on valtava taloudellinen potentiaali. Se luo uusia työpaikkoja ja edistää yritysten kilpailuetua tuovia investointeja. Kuluttajille se tarkoittaa kestävämpiä ja innovatiivisempia tuotteita sekä rahansäästöä.

Lue enemmän Vihreästä kiertotaloudesta https://www.vihreat.fi/kiertotalous/

Tarvitaan Reilua muutosta

Kestävästi tuotettujen palvelujen ja tuotteiden tulee olla helposti ja vaivattomasti kuluttajien saatavilla. Markkinoinnin tulee pohjautua todenmukaiseen tietoon tuotteiden ja palvelujen tuotantotavasta, -paikasta ja ekologisesta jalanjäljestä. Tuotemerkintöjä tulee edelleen kehittää, jotta kuluttajalla on aito mahdollisuus valita eettisiä ja kestäviä tuotteita.

Suurin osa kotitalouksien hiilijalanjäljestä syntyy asumisesta, liikkumisesta ja ruoantuotannosta. Siksi näihin vaadittavat muutokset ovat suuria ja näkyvät välittömästi ihmisten arjessa. Tarvitaan uusia rahoitusmalleja, tukimuotoja ja kompensaatioita, jotka mahdollistavat kestävät valinnat kaikille.

Yhteisvastuuta ja kaikkien osallistumista paremman huomisen rakentamiseen tulee aktiivisesti ruokkia. Vain yhdessä tekemällä ihmiset kääntyvät kohtaamaan ja ratkaisemaan edessään olevat haasteet niiden välttelyn sijaan.
Ylikulutuksen hillitseminen vaatii yhteiskunnan rakenteellisten muutosten lisäksi kulttuurin muutosta. Kulutuskulttuurin jälkeisessä ajassa meidän on löydettävä elämäämme enemmän sisältöä ja merkitystä muista asioista. Toisista huolehtimisen, kulttuurin, taiteen, sivistyksen ja oppimisen merkitys kasvaa.

Lue enemmän Reilusta muutoksesta https://www.vihreat.fi/ohjelmat/reilun-vihrean-muutoksen-ohjelma/

Referointi Henry Merimaa