Ulvilan lukion musiikkilinjan tilanne on viime aikoina puhuttanut mediassa. Ulvilan kaupungilta puuttuu tulevaisuuden visio ja ymmärrys musiikillisen kasvatuksen merkityksestä nuorten elämässä. Kaupunki ja erityisesti sivistysjohtaja Vepsä ovat olleet ajamassa alas ainutlaatuisen laadukasta musiikinopetuksen kokonaisuutta, jonka tulokset ovat olleet valtakunnallisestikin verraten korkeaa tasoa.

Ulvilan seudussa 22.10.2020 sivistysjohtaja Vepsä sanoi, ettei hän ole saanut mistään myönteistä palautetta sille, että hän alkaisi valmistelemaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista musiikinopetusta Ulvilassa. Tämä väite ei pidä paikkaansa, sillä tiedän, että Vepsälle on lähetetty useita kirjeitä, joissa vaaditaan Ulvilan laadukkaan musiikkikasvatuksen ylläpitoa jatkossakin.

Vepsä on myös lukuisia kertoja väittänyt, että musiikinopetuksen tason säilyttämiseksi Ulvilaan olisi pitänyt perustaa jokin laajamuotoinen musiikkioppilaitos. Tällaisesta ei ole ollut kyse, vaan lautakunnan asettaman kehittämistyöryhmän selvityksessä oli suunniteltuna selkeästi toimiva ja kustannustehokas malli lukion yksilöopetuksen järjestämiseksi. Sivistysjohtaja Vepsä on kuitenkin onnistunut esittämään selvityksen pelkkänä rahareikänä tosiasiallisesti huomioimatta asiantuntijatyöryhmän kokonaisvaltaista valmistelua. Hän linjasi valmistelijana ja omalla esittelyllään lautakunnalle käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi kehittämistyöryhmän esitykseen nähden täysin kielteisen päätöksen. Asiantuntijoiden kuulemisen sivuuttaminen ei ole ollut kuntalain hengen mukainen tapa tarjota luottamushenkilöille tietoa päätöksenteon taustaksi.

Tämä sekava ja kaikille raskas tilanne olisi ratkaistavissa, jos Ulvilan kaupungilla olisi oikeasti tahtoa edelleen ylläpitää ja kehittää koko maan mitassakin tuloksekasta ja laadukasta musiikinopetuksen kokonaisuutta. Tällaista tahtotilaa ei kuitenkaan ole. Musiikkilinjan alasajolla Ulvila menettää ainoan todellisen etulyöntiasemansa kiivaassa lukiokilpailussa.

Kannustankin nyt kaikkia teitä, jotka olette olleet kokemassa Ulvilan lukion musiikkilinjan opetusta ja esityksiä, ottamaan yhteyttä sivistysjohtajaan ja kertomaan hänelle niiden merkityksestä teille, lapsillenne tai ystävillenne. Nyt on kohtalon hetket käsillä, tämä on viimeinen mahdollisuus yrittää pelastaa Ulvilassa annettava ainutlaatuinen musiikkikasvatus.

Justus Leppänen (vihr.)
Kuntavaaliehdokas, Ulvila