Korona-ajan aiheuttamat lomautukset, irtisanomiset ja konkurssit heijastuvat välittömästi perheiden arkeen ja aiheuttavat huolta toimeentulosta. Isossa kuvassa murehditaan yritysten selviämisestä tässä ajassa ja pohditaan erilaisia tukitoimia. Ihmisten huolehtimisesta vastuu valuu vapaaehtoisten toimijoiden harteille esimerkiksi eri toimijoiden tarjoama ruoka-apu ja avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Koronaepidemia kasvattaa entisestään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Lapsilla ja nuorilla on huoli perheen selviämisestä. Lasten ja nuorten keskuudessa on lisääntyneet pelko-, ahdistus- ja stressitilat. Köyhyys näkyy heille päivittäin siinä, mitä perheessä syödään tai ostetaan kaupasta. Kenenkään lapsen ei pitäisi joutua ajattelemaan, että tänään syön koulussa paljon, koska kotona ei ole mitään ja isälläkin on palkkapäivä vasta perjantaina. Tässä korona-ajassakin päiväkoti, koulu tai oppilaitos on ainoa paikka, joka rytmittää lapsen tai nuoren arkirutiineja. Suuri huoli monessa perheessä on tälläkin hetkellä lasten ja nuorten joutuminen uudelleen etäopetukseen jo pelkästään ruokahuollon näkökulmasta. Yksikin ylimääräinen ateria monilapsisessa perheessä lisää ruokakuluja merkittävästi.

Perheiden taloudellinen tilanne vaikuttaa lasten ja nuorten arkeen, vapaa-aikaan ja hyvinvointiin. Vähävaraisessa perheessä ei ole mahdollisuuksia harrastuksiin tai edes vaatteiden hankintaan. Näissä perheissä ei juhlita liioin syntymäpäiviä tai muita juhlapäiviä saati lomailla yhdessä eri kohteissa. Tällaisten perheiden lapset ja nuoret tulevat muita useammin kiusatuiksi ja syrjityiksi. Tässä ajassa meidän tulisi pohtia, miten pidämme huolta niistäkin, jotka eivät voi itse vaikuttaa perheensä hyvinvointiin.

Teija Österlund, Pori
Satakunnan vihreät naiset, pj.