Heinäkuun kääntyessä loppua kohti, alkavat virkahenkilöstön ja poliitikkojen kädet jo hiota. Koronakevät viivästytti kuntapolitiikan vuoden huipun, talousarvion, valmistelua usealla kuukaudella. Väännöt päästään aloittamaan vasta kesälomien jälkeen. Talousarviossa punnitaan paitsi päättäjien arvot, myös poliittisten ryhmien yhteistyökyky –– etenkin tilanteessa, jossa rahaa ei jaettavaksi liiemmin ole. Talousarvioyhtälö on lähes mahdoton ratkaistavaksi. Merkittäviä säästöjä on saatava aikaiseksi samaan aikaan, kun kaupungin veto- ja pitovoimaa on lisättävä, eriarvoisuutta vähennettävä ja ilmastokriisi torjuttava.

Vaikeassa taloustilanteessa Pori, monien muiden suomalaiskuntien mukana, on selviytymistilassa. Selviytymistilalle tyypillistä on mustavalkoinen ajattelu, lyhytnäköisyys ja vanhaan takertuminen. Kun jokainen päivä on selviytymistä, on helpompaa kiinnittyä olemassaolevaan, kuin luoda uutta. Se on inhimillistä, mutta haitallista – niin henkilökohtaisessa elämässä kuin politiikassakin.

Auditoinnit, riippumattomat selvitykset ja tiekartat ovat päättäjien ensimmäiset ratkaisut hankaliin tilanteisiin. Niillä saa pelattua arvokasta lisäaikaa, mutta myös tuotettua tarpeellista tietoa päätöksenteon tueksi. Toimivista rakenteellisista uudistuksista ei kannata haaveilla, ellei nykytilaa ole perattu kunnolla, mutta tiekartoilla on kuljettava myös eteenpäin. Porissa on auditoinnin ajasta siirryttävä päätöksenteon aikaan. Teetetty selvitys on kohtalaisen turha selvitys, mikäli tuloksia ja kehittämistoimenpiteitä ei laiteta käytäntöön, ja tulokset haudataan mediakohun jälkeen hiljaisuudessa kaupungintalon arkistoon.

Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Sanapari jää usein sanahelinäksi, sillä rakenteista tuleekin hyvin rakkaita, kun niitä ollaan ravistamassa. Tiukka taloustilanne tarjoilee pakkoraosta tilaisuuden tehdä uudistuksia. On syytä pohtia tarkoin, mitkä ovat tulevaisuuden kunnan ydintehtäviä: Mitkä toimet lisäävät kuntalaisten hyvinvointia, torjuvat eriarvoistumiskehitystä ja hillitsevät ilmastokriisiä, ja millaisin rakentein tällaiset palvelut voidaan kuntalaisille turvata.

Oman mausteensa talousarviosoppaan antaa lähestyvät kuntavaalit. Valmisteltava talousarvio on nykyisen kaupunginvaltuuston viimeinen. On siis puolueiden viimeinen näytönpaikka äänestäjille: Tätä me saamme aikaan, äänestä jatkossakin meitä! Tilanne voi johtaa kahteen ääripäähän. Lamaannukseen, jossa rohkeutta tarpeelliseen päätöksentekoon ei löydy tai ylilyönteihin, joissa mahdollisimman rajut vastakkainasettelut synnyttävät kyllä keskustelua, mutta estävät rakentavan yhteistyön. Porilaisille kalliiksi tulee kumpikin vaihtoehto.

Laura Pullinen
Kaupunginvaltuutettu, Pori