Pentti Välimaa esitti mielipiteitään (SK 18.11.) Porin kaupungin johtamisjärjestelmän raportista ja siihen kohdistuneesta kritiikistä. On tärkeää huomioida seuraavat asiat.

Porin kaupunginhallitus päätti toukokuussa (13.5.) käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin, jonka oli määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Päätöksen perusteluissa sanotaan: Näin pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi ulotetaan kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti.

Vihreän valtuustoryhmä on kritisoinut sitä, että nyt julkistettu raportti ei vastaa kaupunginhallituksen tehtävänantoa. Organisaatiouudistuksen vaikutuksia arvioidessa olisi nykytilanne pitänyt kuvata ja verrata sitä tilanteeseen ennen organisaatiouudistusta.

Raportti ei sisällä tällaista analyysia organsiaatiouudistuksen onnistumisesta ja sen vaikutuksista. Jokainen voi raportin luettuaan todeta tämän.

Raportti ei myöskään perustellusti kuvaa johtamisjärjestelmää ja sen toimivuutta. Käytännössä siis molemmat kaupunginhallituksen tehtävänannot jäävät toteutumatta. Tämä jos jokin on tutkimusresurssien tuhlaamista, siitä olemme Välimaan kanssa samaa mieltä.

Vasta laadukkaiden analyysien jälkeen voitaisiin perustellusti esittää kehittämistoimenpiteitä toteutettaviksi. Valtuustoryhmämme on toivonut kerättyä aineistoa ryhmien käyttöön päätöksenteon tueksi. Aineisto olisi antanut mahdollisuuden tehdä luotettavia arvioita organisaatiouudistuksen toteutumisen vaikutuksista, johtamisrakenteista ja johtamisen tavoista. Systemaattinen arviointi olisi vastannut raportissakin mainittua tiedolla ja osallistamalla johtamista.

Nyt kehittämistoimet, julkisuuteen annetun raportin mukaan, jäävät yksittäisten mielipiteiden ja heittojen varaan. Raportista ei erotu, mikä on konsultin suositusta ja mikä perustuu esimerkiksi haastatteluaineistosta saatuihin päätelmiin.

Julkaistun raportin pohjalta vihreä valtuustoryhmä toivoo rakentavaa keskustelua, mutta ainoastaan tämän raportin pohjalta ei voi suositella hedelmätarjoilua suurempien muutosten tekemistä.

Kaarina Ranne
Porin kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Laura Pullinen
Porin kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän sihteeri