TIEDOTE 14.11.2019

Vihreä valtuustoryhmä: Läpinäkyvyyden periaatteet eivät toteudu johtamisjärjestelmän arvioinnissa

Vihreä valtuustoryhmä suhtautuu kriittisesti Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiomuutoksen ja johtamisjärjestelmän vaikutusten arviointiin.

– Arvioinnin osuus raportissa on vähäinen, eikä sen suhde konsulttiyhtiön ratkaisuehdotuksiin tule ilmi, ryhmä toteaa.

Vihreä valtuustoryhmä pitää kyseenalaisena sitä, että arvioinnin tuloksia ei ole riittävällä tasolla avattu kehittämisehdotusten yhteydessä. Olennaista tietoa esitysten taustoista jää nyt kertomatta.

– Olisi syytä olla avoimia myös arvioinnin etenemisestä, menetelmistä ja havainnoista. Pelkkien johtopäätösten julkaiseminen tarjoaa päättäjille vajavaiset tiedot päätöksenteon tueksi, ryhmä huomauttaa.

Vihreä valtuustoryhmä edellyttääkin, että raporttiin liittyvän päätöksenteon tueksi taataan riittävät tausta-aineistot.

Ryhmä näkee, että kehittämisehdotuksissa on myös paljon hyviä ja tärkeitä asioita. Tulevaisuusfoorumeilla mahdollsitetaan toimialarajat ylittävät dialogi ja tulevaisuuscoaching vahvistanee johtamisosaamista. Strategian ja talousarvion entistä tiiviimpi yhteennivoutuminen tukee strategian toteutumista.

Julkaistun raportin johtopäätökset ovat tulkintoja ja havaintoja erilaisin menetelmin kerätystä aineistosta. Menetelmiksi ilmoitetaan yksilö- ja ryhmäkeskustelut sekä koulutustilanteet, mutta niitä ei yksilöidysti kuvata.

– Havainnot, tulkinnat ja mielipiteet sekoittuvat nyt johtopäätöksiin. Johtopäätösten luotettavuus on hataralla pohjalla, jos niitä ei voi peilata aineiston keräysmenetelmiin ja analyysiin, ryhmä pohtii.
– Myös arvioinnin mittarit jäävät esittelemättä. Avoimeksi kysymykseksi jää, vastaako raportti siihen mitä tilattiin.

Tavoitteena työlle oli selvittää ja arvioida, onko organisaatiouudistus parantanut päätöksenteon laatua ja läpinäkyvyyttä, kuten myös Pori-sopimuksessa edellytetään. Vihreä valtuustoryhmä huomauttaa, että avoimen päätöksenteon vaatimukset eivät tässä arviointiprosessissa toteutuneet.

Lisätietoja antaa:

Kaarina Ranne

puheenjohtaja

Vihreä valtuustoryhmä

kaarina.ranne@pori.fi

050 592 7848