Porin vihreä valtuustoryhmä vaatii valtuustoaloitteessaan 28.10.2019 selkeitä ja yhtenäisiä toimintatapoja kaupungin päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi. 

– Avoimen hallinnon kansallisen toimintaohjelman mukaan avoimuuden lähtökohtia ovat luottamus, osallisuus, läpinäkyvyys ja korruption torjunta. On syytä selvittää, toteutuvatko nämä lähtökohdat Porissa tavalla, joka edistää päätöksenteon ja hallinnon avoimuutta, ryhmän puheenjohtaja Kaarina Ranne tiivistää aloitteen lähtökohdat. 

Valtuustoaloitteen tavoitteena on kartoittaa ja lisätä Porin kaupungin avointa ja läpinäkyvää  hallinnollista ja poliittista toimintakulttuuria. Tämä edellyttää ryhmän mukaan muun muassa asiakirjojen käsittely- ja julkaisuaikataulun luomista, esityslistojen otsikoinnin täsmällisyyttä ja riittäviä pohjatietoja sekä yhtenäisiä käytäntöjä valmisteluvaiheessa olevien asiakirjojen julkisuudelle. 

– Hyvän hallintotavan toteutuminen vaatii hyvää johtajuutta, oikea-aikaista viestintää ja koko kaupungin organisaation ja konsernin ylittäviä yhtenäisiä toimintatapoja, täydentää kaupunginvaltuutettu Minna Haavisto. 

Valtuustoaloitteessaan vihreä valtuustoryhmä edellyttää myös, että hallinto- ja päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyden edistämiseksi ryhdytään toimenpiteisiin ja että Porin kaupunkiorganisaatioon valitaan hallinnon avoimuudesta vastaava henkilö. 

Lue valtuustoaloite kokonaisuudessaan tästä.