TILINPÄÄTÖSPUHE VUODESTA 2018

Puheenvuoron piti valtuutettu Anne Liinamaa.

Hyvä puheenjohtaja ja valtuutetut,

näinä aikoina ei ole helppoa olla päättäjän asemassa. Kuntatalouden toimintaedellytyksiä on heikennetty valtion tekemillä leikkauksilla ja muun muassa palvelurakenteen haasteellisuuden vuoksi perusturvan menot kasvavat kasvamistaan. Tämä tilanne ei koske ainoastaan Poria, vaan useat muut kaupungit Suomessa kamppailevat samojen ongelmien kanssa.

Porin kaupungin viime vuoden tulos oli 13,7 miljoonaa alijäämäinen ja valtuusto joutui myöntämään lisää rahaa lähes kaikille toimialoille. Suurimmat lisämäärärahat myönnettiin usealta vuodelta tuttuun tapaan perusturvalle, jonka osuus ylittyi lopulta yli 12 miljoonalla. Tilannetta voi pitää huolestuttavana, mutta ei toivottomana. Porin velkaantuminen on vähäisempää kuin samankokoisissa kaupungeissa.

On kuitenkin selvää, että olemme suurien muutosten edessä. Emme voi elää yli varojemme, vaan on keksittävä keinoja talouden parantamiseen. Muutosta ei voi tehdä yksi puolue eikä edes muutama puolue yhdessä. Kaikkien puolueiden on lyöttäydyttävä yhteen kaupunkimme puolesta. Siihen tehtävään meidät on valittu. Syyttelyn sijaan on löydettävä rakentava ote ja pystyttävä ratkaisukeskeiseen ja osapuolia kunnioittavaan kriittiseen keskusteluun.

Vihreiden valtuustoryhmä kysyy: miksi meillä ei ole edelleenkään yhteistä linjapaperia kaikkien puolueiden välillä, kutsutaan sitä sitten vaikka valtuustosopimukseksi? Vastuullinen politiikka ei ole pelkästään kärkevien mielipiteiden heittelyä toimittajien läsnäollessa. Se on väsymätöntä työtä, pitkään jatkuvia neuvotteluja ja ennen kaikkea kuntalaisten edun ajattelemista. Se on toisten ihmisten mielipiteiden kuuntelemista ja aitoa halua yhteisen hyvän luomiseksi.

Porin kaupungissa on tehty organisaatiouudistus, jonka tavoitteena on ollut toimintakulttuurin kehittäminen ja osallistamisen vahvistaminen. Nyt arvioitavana on uudistuksen toimivuus. Hyvän tuloksen saaminen edellyttää hyvää johtamista, jonka avulla jokainen työntekijä pääsee parhaaseen tulokseen. Ongelmista on voitava kaikilla tasoilla puhua ääneen, jotta niihin voidaan löytää ratkaisuja.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet oudossa välitilassa, kun on turhaan odotettu sote-uudistusta, jota ei sitten tullutkaan. Porin osalta työ maakunnallisen yhteistyön edistämiseksi jatkuu Satasotea hyödyntäen. Porin talouden kannalta oleellinen kysymys on, miten sote-palvelut jatkossa tuotetaan.

Juuri hyväksytyn palveluverkkouudistuksen tavoitteena on parantaa ja tehostaa sivistystoimialaa. Teknisen toimialan osalta käydään läpi ja mietitään tehostamistoimia ulkopuolisen auditoinnin avulla. Toimintaa kehitetään suunnitelmallisempaan ja ennakoivampaan suuntaan, mikä vähentää päällekkäisyyksiä ja auttaa resurssien käytön tehostamisessa.

Maan hallitus suunnittelee muutoksia kuntien valtionosuuksiin. Aiemmin tehtyjä leikkauksia aiotaan perua, mikä tuo helpotusta kuntien talouteen. Tämä ei kuitenkaan ratkaise kuntatalouden kaikkia ongelmia. Meidän on jatkettava toimintojen kriittistä ja analyyttistä tarkastelua. Uuden haasteen tuo lentoliikenteeseen varattu miljoonien panostus. Vihreiden valtuustoryhmä toivoo vilpittömästi, että lentoliikenteen mukana luvattu elinkeinoelämän piristys tulee toteutumaan ja käytetyt rahat tulevat takaisin kasvavina verotuloina.

Vihreiden valtuustoryhmä puoltaa tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen hyväksymistä.