Pelastusharjoittelualueen kehittämistä koskevassa mielipidekirjoituksessaan Mari Kaunistola kertoi toimintaperiaatteistaan, joita hän pitää tärkeänä (SK 11.10.).  Avoin ja rakentava vuoropuhelu on avain onnistumiseen. Lisäksi kehittämistyöhön tarvitaan yhtenäistä ja eteenpäin katsovaa otetta. Omankin kokemukseni mukaan mainituista periaatteista on syytä pitää kiinni yhteisten asioiden hoidossa. Mutta niiden toteuttaminen ei ole itsestään selvää. Ristiriita on ikiaikainen ja Matteus on sen hyvin tiivistänyt vanhan raamatunkäännöksen sanontaan ”henki on tosin altis, mutta liha on heikko”.

Annan nyt kirjoittajalle tehtävän, jossa hän voi testata käytännössä periaatteidensa soveltamista käytäntöön toimiessaan luottamushenkilönä. Mari Kaunistola on Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsen. Hallitus on johtavien viranhaltijoiden ohella keskeinen päätöksentekijä, miten satakuntalaisten terveyttä edistetään. Itselleni tulleiden yhteydenottojen perusteella satakuntalaisia kiinnostaa ainakin yksi asia sairaanhoitopiirin toiminnassa. Miksi potilasta nopeimmin tavoittavaa ja sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun käytössä olevaa hälytysajoneuvoa, joka on varustettu lääkkeellisellä hapella ja muilla ensihoitovarusteilla ei hälytetä häkämyrkytyspotilaan avuksi  (SK 8.10.) ? Sairaanhoitopiiri ei ole toiminut avoimesti, koska ei ole millään tavalla perustellut tällaista hoitokäytäntöä. Ehdotan, että mahdollinen tuleva kansanedustaja antaisi nyt työnäytteen, miten käytännössä avoimuutta edistetään tai yrittäisi jopa vaikuttaa luottamushenkilönä hälytysohjeen muuttamiseen.  

Oma kokemukseni pitkältä ajalta on se, että sairaanhoitopiiri on haluton kuuntelemaan ainakin yhdellä toimintasektorilla yhteistyökumppaneitaan. Vuosien aikana käytännön ensivastetoimijoille kertynyttä kokemusta ei haluta käyttää hyväksi toiminnan kehittämiseen. Samanlainen asenne saattaisi olla selityksenä sairaanhoitopiirin haluttomuuteen ottaa huomioon kuntien taloudellinen kantokyky laatiessaan ensi vuoden budjettia, mihin Kokemäen Juhani Seppälä kiinnitti huomiota (SK 18.10). Sairaanhoitopiirin johdon pitäisi reagoida näihin yhteistyökumppaneiden odotuksiin. Nykyinen vaikutelmani on, että katse ei ole kestävässä kehityksessä vaan viranhaltijoilla tai toimielimellä itsellään olevassa asiantuntijavallassa tai mielikuvassa ison organisaation oikeudesta toimia lyhytnäköisesti itselleen parhaaksi katsomalla tavalla.  Väistämättä lisäksi tulee mieleeni, onko sairaanhoitopiirin palveluksesta yllättäen irtisanoutuneita asiantuntijalääkäreitä (SK 28.7.) kohdeltu samalla tavalla kuin pelastustoimen ensivastetoimijoita?  Palkkatyöläinen voi usein valita työnantajansa, mutta lähiyhteisönsä turvallisuuden eteen suunnitelmallisesti vapaaehtoistyötä tekevän kansalaisen toimeksiantaja voi ainoastaan olla verovaroin ja virkavastuulla toimiva pelastuslaitos tai sairaanhoitopiiri. 

Sakari Aalto (vihr.)

Ulvila