Kuluvalla viikolla sattui Satakunnassa onnettomuus, jossa vastuuntuntoinen ja neuvokas kansalainen pelasti vaarasta kaksi häkämyrkytyksen uhria. Paikallisella sopimuspalokunnalla oli varusteenaan maalaisjärkeä ja virkavastuulla laadituista hälytysohjeista poiketen otti tehtävälle mukaan ensivasteyksiköksi varustellun miehistöauton, jonka varusteena on mm. lääkkeeksi luokiteltavaa happea. Potilaiden happihoito oli mahdollista aloittaa ennen ambulanssin saapumista. Yksikössä olisi ollut käytettävissä myös tehokkaat tekohengitysvälineet, mikäli potilaiden hengitystä olisi pitänyt avustaa.

Tapaus osoittaa, että sairaanhoitopiirin hätäkeskukselle antamat hälytysohjeet ensivasteyksikön käytöstä eivät tue parhainta saatavilla olevan hoidon toimittamista hätätilapotilaalle. Ohje jättää hälyttämättä potilasta lähimpänä olevan ja lääkkeellisellä hapella varustetun yksikön, mikäli paloaseman miehistöauto on varusteltu ensivasteyksiköksi. Hätäkeskus ei hälytä mihinkään pelastustoimen tehtävään ensihoitopalvelun ensivasteyksikkönä toimivaa miehistöautoa. Tällaisia paloasemia on Satakunnassa yli kaksikymmentä, joten vaara saada alihoitoa koskettaa lukuisia kansalaisia. Savukaasualtistuksen saaneiden potilaiden lisäksi liikenneonnettomuuspotilaat voivat jäädä alihoidetuiksi. Arvokkaita minuutteja menetetään, jos sopimuspalokunta harkitsee itse hälytystietojen perusteella ensivasteyksikön tarpeen tai ensihoitopalvelun kenttäjohtaja hälyttää ensivasteyksikön oman harkintansa perusteella viivästetysti vasta hätäkeskuksen antaman hälytysilmoituksen jälkeen.

Jos sammutusautoa ei ole varusteltu myös ensivasteyksiköksi, sen perusvarustukseen ei kuulu lääkkeellistä happea eikä montaa muutakaan ensivasteyksikössä olevaa lääkinnällistä välinettä. Hapen annostelu on ensihoitopalvelun toimintaa ja perustuu ensihoidon vastuulääkärin antamaan hoito-ohjeeseen. Lisäksi hoito pitää kirjata kuten muukin ensivasteyksikön antama ensihoito. Sammutusautolla ei ole minkäänlaista velvoitetta kirjata potilaan tutkimus- ja hoitotietoja.

Esille tuomani puutteen hälytysohjeessa tietävät sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden ohella myös yhtymähallituksen jäsenet sekä pelastuslaitoksen johtohenkilöt. Pitkään jatkuneet ponnisteluni sekä yksityisenä kansalaisena että luottamushenkilönä ohjeen korjaamiseksi eivät valitettavasti ole johtaneet muutokseen. Lääketiede on kuitenkin pitkään tiennyt, että tärkein alkuvaiheen hoitotoimenpide häkämyrkytyksessä on sataprosenttisen hapen hengittäminen.  Häkä voi välittömän hengenvaaran ohella johtaa myöhemmin ilmeneviin muisti- ja keskittymisvaikeuksiin.

Sakari Aalto

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston yhden hengen vihreä valtuustoryhmä

Ulvila