Valtuustoaloite
Jätetty 24.9.2018

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että Porin kaupunki tarttuu aktiivisesti ja ennakoiden mikromuoviongelmaan. Tämä edellyttää toimenpiteitä kaikilla kaupunkiorganisaation toimialoilla.

Muovit muodostavat vakavan riskin ympäristölle ja eliöille niiden yleisyyden ja pitkäikäisyyden vuoksi. Luontoon joutuessaan muoviroska ei häviä, vaan pilkkoutuu pieniksi paloiksi. Alle 5 mm:n kokoisia hiukkasia kutsutaan mikromuoviksi. Muovimateriaalit itsessään sisältävät monia haitallisia kemikaaleja, mutta vesistöön päätyessään mikromuoviin kerääntyy lisäksi myös vedessä olevia epäpuhtauksia. Monet eliöt luulevat ympäristöön joutunutta muovia ravinnoksi ja syövät sitä.

Muoviroskat ovat suoraan vahingollisia eliöstölle, mutta mikromuovit myös kertyvät ravintoketjuissa. Niitä on havaittu jo sadoista eläinlajeista, mm. Itämeren silakoista, turskasta ja sinisimpukoista. Lisäksi muovia on löydetty esimerkiksi hunajasta ja merisuolasta. Mikromuovin vaikutuksista ihmiseen tiedetään toistaiseksi vain vähän.

Mikromuovia kulkeutuu vesistöihin roskien lisäksi yhdyskuntajätevesien ja hulevesien mukana. Yhdyskuntajätevesiin mikromuovia päätyy pesuaineista, kosmetiikka- ja hygieniatuotteista sekä keinokuituvaatteiden pesusta.

Liikenteen mikromuovipäästöt ovat merkittäviä. Hiukkasia irtoaa erityisesti tiemerkintämassoista ja ajoneuvojen renkaista. Kaupungin teitä tulee kunnostaa ja huoltaa siten, että ympäristöön joutuva mikromuovikuorma saadaan minimoitua. Tehokkaimpia keinoja ovat teiden puhdistus ja tiepölyn talteenotto, vaihtoehtoisten tiemaalien käyttö sekä liikenteen rajoitukset. Sade- ja sulamisvesien mukana vesistöihin kulkeutuvaa mikromuovikuormaa voidaan vähentää kokonaisvaltaisella hulevesijärjestelmien suunnittelulla, jossa erilaisin rakenne- ja materiaaliratkaisuin pyritään pidättämään mikromuoveja niiden todennäköisillä syntypaikoilla.

Jätevedenpuhdistamoja saneerattaessa tulee käyttää taloudellisesti ja teknisesti parasta käyttökelpoista tekniikkaa mikromuovin poistamiseksi sekä seurata niiden pitoisuuksien poistumistehokkuutta. Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa tehtyjen tutkimusten mukaan jätevedestä on mahdollista puhdistaa jopa 99 prosenttia mikromuovista. Nämäkin mikromuovit jäävät kuitenkin jätevesilietteeseen, mikä vaikeuttaa lietteen jatkohyödyntämis-mahdollisuuksia. Ympäristön kannalta on lähtökohtaisesti parasta, että mikromuovia syntyy mahdollisimman vähän.

Porin kaupungin tulee ehkäistä muovijätteen ja mikromuovin syntymistä omissa toiminnoissaan, myös ostopalveluhankinnoissa. Hankinnoissa tulee välttää mikromuovia sisältäviä kemikaaleja ja tekstiilejä. Kaupungin käytössä olevien tekstiilien pesukertoja pitäisi pyrkiä vähentämään ja pesut suorittaa koneissa, joissa on mikromuovipäästöjä ehkäisevät nukkasuodattimet. Muovituotteet tulisi korvata ympäristölle vähemmän haitallisilla tuotteilla ja materiaaleilla, esimerkiksi kertakäyttöiset muoviastiat lasi- tai kivitavaralla tai kartonkipohjaisilla tuotteilla. Muovin keräystä ja kierrätystä tulee edistää. Myös koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatuksessa tulee panostaa entistä enemmän roskaantumisen ja mikromuovin aiheuttamien ympäristöongelmien ehkäisyyn.