SK 2.3.2018 mielipideosaston kirjoituksen johdosta muutama sana. Meillä oli (Porin Veden johtokunta) kokous sopivasti 28.2. ja otin asian siellä esille. Esityslistalla oli myös Porin Veden jätevesistä tyhjentävät selvitykset. Yleistoteamus on, että Porin Vesi on yksi parhaiten jätevetensä puhdistava vesienkäsittelylaitos maassamme. Tässä muutamia tuloksia fosforin ja kiintoaineiden puhdistuskapasiteetista verrattuna vuonna 2015 ely-keskuksen määrittelemiin arvoihin

  • Fosforin päästöt 0,069 mg/litra, ELY:n asettama maksimiarvo 0,30 mg/l
  • Kiintoaineet 3,4 mg/l, ELY:n asettama maksimiarvo 15 mg/l

Käytännössä kiloissa fosforia tulee puhdistettavaksi joka ainoa päivä (tietty keskiarvona) 200 kg ja vesistöön pääsee 2,0 kg. Fosforista onnistutaan siis puhdistamaan 99%. Kiintoaineilla vastaavat luvut ovat 9500 kg ja vesistöön 100 kg, sekin siis 99 %. Todettakoon että koko vuonna 2017 puhdistamatonta jätevettä pääsi kaikista PV:n puhdistamoista yhteensä 171 m3 (nyt 150 m3) johtuen yhden puhdistamon sähköongelmista. Nyt tapahtunut päästö johtui tiettyjen luukkujen uusintatarpeesta. Ne olivatkin jo 40 vuotta vanhoja.

Näkemieni ja kuulemieni selvitysten jälkeen uskon, että Porin Vesi pysyy jatkossakin parhaiden joukossa. Tällä en tarkoita, etteikö edelleen voitaisi kehittää puhdistustuloksia varsinkin pienempien (mm. Reposaari ja Lavia) puhdistamojen kohdalla. Yksi tähän suuntaan otettu askel on Ahlaisten puhdistamon lopettaminen lähivuosina johdattamalla jätevedet suoraan Luotsinmäelle.

Tapio Meri (vihr)