SK (2.2.2018) otsikoi Porin ympäristö- ja lupapalveluiden toimistojohtajan kannan lautakunnalle, jossa esitetään hyväksyttäväksi jo aiemmin esillä ollutta valtuuston hyväksymää vaadetta. Kyseessä on Fortumin tuhkanpesulaitoksella syntyvän jätevedessä olevan suolan talteenottoon perustuva vesienkäsittelyjärjestelmä. Nyt Fortum on esittänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle että heidän aiemmin Vaasan hallinto-oikeuden hylkäämä ratkaisu tulisi kuitenkin hyväksyä. Hyväksyntä sallisi laskea jätevedet Mäntyluodon satama-altaaseen.

Fortumin arvoissa sanotaan muun muassa:

“Visiomme on For a cleaner world. Se kertoo, että haluamme johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Missionamme on edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa…” Nyt yrittämällä ajaa ratkaisuaan läpi korkeimmassa hallinto-oikeudessa Fortum hylkää arvonsa ja menettää näin harkintakykynsä puhuessaan yhteistyöstä asiakkaiden ja yhteiskunnan kanssa.

Miljoonat litrat, mitä Fortum tulisi laskemaan mereen osittain puhdistamattomina Mäntyluodon tuhkanpesulaitoksen kautta, eivät jää yrityksen ainoiksi litroiksi. Tällä hetkellä Porin Kellahden teollisuusjätekeskuksen jätevedet lasketaan mereen. Päästöjä aiheuttavat Fortumin lisäksi muun muassa Huntsman P&A Finland Oy, Kuusakoski Oy, PVO-Lämpövoima Oy ja Stena Recycling Oy.

Fortum hakee Peittoon alueelle lupaa laajentaa ja aloittaa sekä muuttaa nykyistä toimintamuotoaan. Lupa nostaisi kloridin määrän kuusi ja sulfaatin neljä kertaa suuremmaksi nykyisestä jäteveden laskupaikassa Strömsuntinojan suulla. Samalla joidenkin metallien määrät jopa kymmen- satakertaistuivat. Näistäkin jätevesistä osa suuntautuu Kolpanlahdelle ja sen myötä sekoittuisi Mäntyluodon satama-altaan päästöihin.

Nyt esillä oleva päätösesitys noudattaa pitkälti jo aluehallintovirastolta vaadittua ratkaisua suolan talteenottoon perustuvasta vesienkäsittelyjärjestelmästä. Esitys ansaitsee kiitoksen sekä nykyiselle että edelliselle ympäristöviraston johdolle ja sen uutterasti asiaa valmistaville toimihenkilöille.

Tapio Meri (vihr), Pori