SK (20.12.) toteaa Mäntyluodon tuhkanjalostamon käyttöönoton viivästyvän. Asiaa seurannut huomaa, että kyse ei olekaan mistään vähäisestä asiasta. Lyhyesti sanottuna kohteelle myönnetty ympäristölupa menee uudelleen arvioitavaksi. Vaikka jalostamon runko ja rakenteet nousevat päivä päivältä, epäonnistui Fortum muun muassa erinomaisen tärkeässä asiassa: minne syytäisi vuosittain jopa 155 miljoonaa litraa suoloja ja metalleja sisältävät jätevedet. Satama-altaaseen suunniteltu päästöpaikka hämmästytti jo alun perin lähiseudun asukkaat ja mökkiläiset; nyt myös Vaasan hallinto-oikeuden.

Alkuperäisessä Ekokemin hakemuksessa oli vaihtoehtoina kaksi laskupaikkaa eli satama-allas ja Karhuluodon ulkopuolella jo oleva Venatorin aikanaan Vuorikemian luvittama likaisten jätevesien laskupaikka.  Fortum haluaa mennä sieltä mistä aita on matalin (viis lähiseudun asukkaista) ja päätyi esittämään lupahakemuksessaan satama-allasta, jonka aluehallintovirasto hyväksyi vaatimatta riittävästi selvityksiä muista vaihtoehdoista.

Karhuluodon edusta on kuitenkin yhtä huono Fortumin jätevesille kuin mikä muu paikka meressä. Suolat ja metallijäämät eivät ole merivedelle, eivät kalastolle, eivät kasvillisuudelle eivätkä meren muullekaan elimistölle yhtään vähemmän vahingollisia Karhuluodon edustalla kuin satama-altaassa. Ainoana oikeana lähtökohtana tulee olla laitoksen varustaminen suolan- ja metallien talteenottoprosesseilla, jossa tarvittava jätevesi kulkee suljetussa kierrossa menemättä mereen.

Mäntyluodon asukasyhdistys ry on alusta pitäen esittänyt ainoaksi oikeaksi ratkaisuksi edellä mainittua prosessia. Samanlaiset ovat ajatukset myös Etelälahden Reposaaren loma-asuntomökkien käyttäjillä. Ympäristösuojelulain 53 § vaatii parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöä. Näin voitaisiin ottaa talteen lähes kaikki suolat. Onkin siis johdonmukaista odottaa että uudessa aluehallintoviraston päätöksessä laitokseen vaaditaan ennen sen käyttöönottamista nykyaikaisella tekniikalla varustettu prosessi suolojen puhdistamiseen ja edellä mainittu suljettu kierto.

SK:n artikkelin mukaan Fortum saa käsitellä suomalaisten jätevoimaloiden tuotannon yhteydessä syntynyttä tuhkamaista jätettä. Uutinen olisi voinut todeta, mitä todella tapahtui: Aluehallintovirasto kielsi Ekokemin ympäristölupahakemuksessa esittämän pyynnön käyttää myös ulkomailta tulevaa jätettä. Tästä Ekokem/Fortum puolestaan valitti hallinto-oikeudelle vaatien oikeuden käyttää po. jätettä. Hallinto-oikeus oli samaa mieltä aluehallintoviraston kanssa estäen päätöksellään muista maista tulevan tuhkamaisen jätteen tuomisen Mäntyluodon laitokseen.