Porin seudun Vihreät ry valitsi syyskokouksessaan uuden puheenjohtajan ja hallituksen.

Puheenjohtajaksi vaalin jälkeen tuli valituksi Juuli Ojansuu. 26-vuotias Juuli on humanististen tieteiden kandi ja etnologian FM-opiskelija. Kevään kuntavaaleissa Juuli sai ansiokkaan määrän ääniä ja vaalien jälkeen hänet valittiin Viikkarin Valkaman puheenjohtajaksi. Lisäksi Juuli on valittu Vihreät Naiset ry:n hallituksen varajäseneksi vuodelle 2018.

– Meidän tulee yhdistyksenä tuoda esiin myös marginaaliryhmien ääni. Elävänä esimerkkinä tästä on Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen rahoitustilanne, jonka seurauksena sen työntekijät ovat lomautettuna kolmen kuukauden ajan. Satakunnan Elävän Kuvan Keskus antaa äänen erilaisille marginaaliryhmille, kuten vammaisille, syrjäytyneille nuorille ja maahanmuuttajille. Yhdistyksemme tehtävänä on mielestäni tuoda myös tällaisia epäkohtia keskustelun piiriin, linjaa Juuli Ojansuu.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa leimaa vahvasti maakuntavaalit ja niihin liittyvät kampanjointi. Samalla toiminnassa panostetaan myös jäsenistön aktivointiin ja mielenkiintoisen toiminnan mahdollistamiseen sekä jäsenistölle että kaikille vihreästä politiikasta kiinnostuneille.

Halituksen jäseniksi valittiin Jarkko Santala, Teija Österlund, Saara Jäntti, Jari Känä, Maarit Rintala ja Jarmo Murro.