Kannanotto 25.10.2017
Julkaistu Satakunnan Kansassa 26.10.2017

Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Porin vihreä valtuustoryhmä tukee varhaiskasvatuksen pedagogisen osuuden maksuttomuutta yli kolmevuotiaille lapsille.

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Tarjoamalla kaikille yli 3-vuotiaille lapsille pedagoginen varhaiskasvatus neljäksi tunniksi päivässä luodaan lapsille yhdenvertaiset oikeudet kehittyä ja oppia. Tämä tasoittaa lasten oppimisvalmiuksia koulussa ja tukee menestymistä myöhemmin elämässä. Neljän tunnin ylittävältä ajalta päivähoidosta maksettaisiin sen mukaan, kuinka monta tuntia lapsi on ollut hoidossa.

Varhaiskasvatus on merkittävä osa lapsen pedagogista kasvatusta ja kehittymistä. Suomessa on maksuton ja lähtökohtaisesti tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, joka tulee ulottaa myös varhaiskasvatukseen. Maksuton varhaiskasvatus tukee myös vanhempia. Monissa tapauksissa se madaltaisi muun muassa kynnystä vastaanottaa töitä.

Varhaiskasvatus on tuloksellinen ja kustannustehokas keino lasten hyvinvoinnin ja kehityksen takaamiseksi sekä todellinen keino ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä tasa-arvoa eri lähtökohdista tulevien lasten välillä. Suomalaisen tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen positiiviset  vaikutukset lapsen myöhempään menestymiseen ovat ilmeiset. Muun muassa professori Jani Erolan tutkimus tukee varhaiskasvatuksen piiriin pääsyn aikaistamista.

Suomen nykyhallituksen ajama lapsipoliittinen linja poikkeaa huomattavasti muiden Pohjoismaiden linjasta lasten ja perheiden kannalta epäedulliseen suuntaan. Tähän mennessä nykyhallitus on monin tavoin rajannut lapsen ja perheiden oikeuksia. Jos Porin kaupunki haluaa tulla tunnetuksi lasten ja perheiden kaupunkina, on kaupungissamme syytä lähteä tavoittelemaan uudistavaa ja mahdollistavaa eikä rajaavaa linjaa.

Porin vihreä valtuustoryhmä

Sanna Grönmark
Minna Haavisto
Anne Liinamaa
Laura Pullinen
Kaarina Ranne