Viime päivien puheenaiheena on paikallislehdissä ollut kaksikin eri ”tuulipuiston” rakennushanketta Porin
lähituntumassa. Äkeät lähiseudun asukkaat pelkäävät mahdollisten voimaloiden tuottavan erilaisia
haittavaikutuksia heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Vastapuolella on puhtaan energian puolestapuhujat ja
tuulivoimaloiden omistajatahot. Samaan aikaan jatkuu, joskin jo hieman väsyneenä, erilliset muistutukset
kuinka paljon tuulivoima on tullut maksamaan veronmaksajille.

Valitettavaa on että kukaan muistutusten tekijöistä ei ole osoittanut keinoa, miten vastaava määrä
puhdasta energiaa olisi samassa aikataulussa ollut mahdollista toimittaa. Syyttävä sormi on osoittanut
milloin mitäkin puoluetta ja on unohdettu tai ei ole tiedetty päätöksen olevan Valtioneuvoston. Asiasta
annettiin asetus vuoden 2010 lopussa ja nykyinen syöttötariffi otettiin käyttöön 2012 joka 2016 laski
21,8€/MWh.

Uusiutuvan energian ennustetaan olevan jo ensi vuonna huokeampi tapa maassamme tuottaa energiaa
kuin fossiilisilla polttoaineilla. Tuulivoima tuo tähän pottiin sen lisän, mitä Valtioneuvosto on päättänyt.
Haastetta ei liene vaikea toteuttaa: lisääntynyt tuotanto näkyy jo nyt voimakkaana: tuulisena lokakuun
ensimmäisenä tiistaina suomalaiset voimalat tuottivat sähköä 13 prosenttia (29,5 GWh) koko
sähkönkulutuksesta rikkoen näin aiemman päivittäisen tuotantoennätyksensä. Määrä vastaa noin 1500
sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä vuosikulutusta.

Uusiutuvien energioiden tuotantotapojen lisääntyessä ja kauhun vallatessa tukien maksajien mielen on
hallituskin herännyt lähettämällä esityksen tuotantotukien kilpailuttamisesta. Siihen voivat osallistua tuuli-
ja aaltovoima, aurinkosähkö, biokaasu sekä tietyt puupolttovoimalat. Luonnos tästä on ollut asianosaisten
tutkittavana ja lausuntoaika on juuri päättynyt.

Luonnoksessa tuki on liukuvan ja kiinteän preemion yhdistelmä. Jos sähkön 3 kk keskihinta on 30 €/ MWh
tai alle, maksetaan tuottajalle hänen esittämänsä kiinteä preemio. Mikäli kyseisellä ajanjaksolla keskihinta
on yli 30€/MWh, on tuki liukuva preemio eli tukena maksetaan tavoitehinnan (kiinteä preemio + 30€/MWh)
ja sähkön hinnan erotus. Lisäksi luonnos sisältää paljon muita rajoituksia ja määräyksiä muun muassa
voimassaoloajaksi on esitetty 12 vuotta.

Tarjouskilpailun voittavat ne tarjoukset, joissa preemio on alhaisin ja joiden mukainen sähkön
vuosituotannon määrä ei ylitä kilpailutettavan vuosituotannon määrää. Tarjousten on alitettava rajahinta,
joka luonnoksessa on 53,5€/MWh.

Maatuulivoiman ollessa nyt halvin tapa tuottaa puhdasta energiaa voisi ennustaa sen pääsevän helposti
tuulivoimalta vaadittavaan tuotantoon ja siten korjaavan suuren osan kilpailutettavista kohteista.
Tuulivoiman vastustajia varmaan ilahduttaa maksettavien tukirahojen huomattavasti alhaisemmat hinnat.
He voinevat suunnata nyt parjauksensa fossiilisille polttoaineille myönnettäviin satojen miljoonien tukiin.