Julkaistu Satakunnan Kansan mielipideosastolla ma 24.7.2017

Kansainvälisten mallien mukaan Suomessakin on päätetty luoda itsenäinen maakuntahallinto, jolle siirtyy sote-alan lisäksi useita kaikkiin kansalaisiin vaikuttavia tehtäviä. Maakuntahallinto tulee käyttämään n. 60 % kuntien nykyisestä kokonaisbudjetista. Useissa puheenvuoroissa on tuotu esille, että uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pitää laajasti kuunnella kansalaisia ja eri osapuolia. Valitettavasti Satakunnassa ei tätä periaatetta ole pidetty tärkeänä muodostettaessa kansalaisia edustava maakuntauudistuksen ohjausryhmä. Kokouspalkkioperustainen ohjausryhmä on keskeinen toimija viranhaltijoiden ohella siinä, kuinka hyvin maakuntauudistuksen puitteet rakennetaan ja uudistus toteutetaan. Ohjausryhmällä on merkittävä rooli mm. tiedonvälittäjänä kansalaisryhmille siitä, miten maakuntauudistuksen toteutus etenee ja millaiseksi uusi maakuntahallinto Satakunnassa muodostuu.

Päätös ohjausryhmän perustamisesta tehtiin juuri ennen tämän kevään kuntavaaleja. Ryhmän suuruudeksi rajattiin viisitoista henkeä ja edustajat ryhmään päätettiin valita matemaattisesti D`Hondtin laskutavalla maakunnallisen kuntavaalituloksen perusteella. Laskutapa soveltuu ehdokkaiden asettamiseen paremmuusjärjestykseen vaaleissa, jossa on paljon puolueita ja ehdokkaita mutta työryhmiä valittaessa se on vain näennäisen oikeudenmukainen. Se huomioi ainoastaan määrällisiä ominaisuuksia ja D`Hondtin menetelmän käyttö sinetöi ohjausryhmien paikkojen jakautuvan vain satakuntalaisten kansanedustajapuolueiden edustajien kesken. Tilannetta voi verrata puolueiden väliseen uintikilpailuun, johon pienpuolueilla on lupa asettaa vain uimataidottomia edustajia.

Huolimatta vihreiden ja myös kristillisdemokraattien hyvästä vaalimenestyksestä ja lukuisista valtuustopaikoista Satakunnassa ei heille ole tullut kutsua maakuntauudistuksen ohjausryhmään. Tämä viestittää vihreitä, kristillisdemokraatteja ja muita pienpuolueita äänestäneelle, runsaalle kymmenelle tuhannelle satakuntalaiselle, että ainoastaan viiden suurimman puolueen kannattajilla on oikeus vaikuttaa suoraan oman edustajansa välityksellä maakuntauudistuksen etenemiseen. Periaatteessa pienpuolueiden äänestäjät ovat nyt samassa asemassa kuin ne runsaat seitsemänkymmentä tuhatta satakuntalaista, jotka eivät äänestäneet lainkaan. Toimintatapa ei millään tavalla edistä osallisuutta, demokratiaa, elinvoimaisuutta ja uudistumista Satakunnassa. Lisäksi oleellista on se, että ohjausryhmän moni-ilmeisempi rakenne olisi lisännyt ryhmän asiantuntijuutta ja sparrannut sekä ohjausryhmää että viranhaltijoita kehittämistyössään.

Sakari Aalto on vihreiden kaupunginvaltuutettu Ulvilassa.