Julkaistu myös Satakunnan Kansan mielipideosastolla ti 4.4.2017

Porissa erityistä tukea tarvitseva lapsi tulisi integroida normaaliin luokkaopetukseen samalla kun huolehditaan ns. tehostetun tuen riittävyydestä.

Uudessa perusopetuksen kolmiportaisessa tukijärjestelmässä hänelle tulee antaa tehostettua tukea silloinkin kun tiedot ja taidot ovat hyvät, mutta keskittyminen ei jostain syystä johtuen onnistu.

Perusopetuksen uuden kolmiportaisen tukijärjestelmän sijaan eräissä porilaisissa kouluissa sovelletaan mielummin vanhempaa kaksiportaista järjestelmää, jossa oppilaat jaetaan ennemmin joko yleis- tai erityisopetukseen, ja jossa keskimmäistä tehostetun tuen roolia vähennetään säästämällä koulunkäynninohjaajista. Tehostettua tukea annetaankin näissä kouluissa etupäässä paperilla. Ohjaajien puuttuessa luokassa oleva yksittäinen opettaja ei millään kykene antamaan erityistä tai tehostettua tukea.

On surullista, jos keskittymishäiriöinen lapsi joutuu räpiköimään yleisopetuksessa vailla tukea, kunnes hänet erotetaan tutusta ryhmästä ja tungetaan ryhmään, johon on kerätty kaikki Porin keskittymis-  ja käytöshäiriöiset.

Lapsi ei saa sellaisessa ryhmässä lainkaan rauhallisempien lasten seuraa ja ryhmän antamaa mallia taikka tukea itsehillinnän opetteluun.

Porissa tulevalla valtuustokaudella tulee tehdä ratkaisuja, joissa tuetaan keskittymishäiriöisten oppilaiden integraatiota normaaliopetukseen normaaleissa opetusryhmissä. Tämä tapahtuu siten, että koulunkäynninohjaajia on opetustilanteissa riittävä määrä, jotta muutaman oppilaan ongelmista ei kärsi asianomaisen oppilaan ohella opettaja ja koko ryhmä. Sama koskee oppilaiden henkilökohtaisia avustajia.

Raha ei saisi olla esteenä sille, ettei lain mukaisia suositeltuja tukitoimia järjestetä ja ettei keskittymishäiröisten lasten pärjäämistä tueta riittävästi yleisopetuksessa.


Jere Kuusinen toimii lehtorina Satakunnan Ammatikorkeakoulussa. Kuntavaalikampanjassaan Jere on nostanut esiin erityisesti koulutuksen yhdenvertaisuuskysymykset.