Julkaistu Satakunnan Kansan mielipideosastolla 11.3.2017

Kiinteistön liittymistä kiinteään tietoliikenneverkkoon pidetään lähes yhtä tärkeänä kuin tie- tai vesijohtoliittymää. Asiaan kiinnitti huomiota Paluksen Kalevi Virtanen, joka ihmettelee miksi muiden asennustöiden yhteydessä kaivantoon asenneta myös valokuitua (SK 8.3.2017). Asia on erittäin ajankohtainen, koska kuluvan vuoden aikana Caruna tekee sähköverkon maakaapeliasennuksia laajasti Ulvilassa. Keskustelin sähköasennusten suunnittelijan kanssa ja hän kertoi maa-asennuksista informoidun teleoperaattorien lisäksi Ulvilan kaupunkia. Valokuitukaapelin asentaminen sähkökaapelin asennuksen yhteydessä olisi täysin mahdollista. Tutkimustieto kertoo, että kiinteät tietoliikenneyhteydet lisäävät yritystoimintaa ja vähentävät muuttoliikettä haja-asutusalueilta. Joidenkin kotiin tuotavien sote-palveluiden eräänä toimintaehtona on kiinteä tietoliikenneverkko ja sillä voidaan korvata tv-antennit. Valokuituverkko alentaa lisäksi säteilykuormaa, jonka vaarattomuutta biologisiin prosesseihin ei ole aukottomasti voitu todeta.

Useiden valokuituverkkoon liittyvien myönteisten ominaisuuksien näkökulmasta on ihmeellistä, että automaatiolla mainetta hankkiva Ulvila on ollut erittäin passiivinen edistämään verkon rakentamista. Rahoitus ei perustuisi ainoastaan kunnallisveroihin vaan isoon osaan on mahdollista saada sekä valtion että kiinteistönomistajien rahaa. Asennustyö hyödyttäisi sekä paikallis- että aluetaloutta. Olen tehnyt asiasta kuntalaisaloitteen runsas kaksi vuotta sitten (2.1.2015)  ja vuosi sitten kaupunginhallitus käsitteli asiaa ja antoi asian käsittääkseni virkamiesvalmisteluun. Kaupungin ripeät toimet olisivat ratkaisevia, että asia liikahtaisi eteenpäin ja voitaisiin hyödyntää meneillään olevaa sähkökaapeliasennustyötä.

Sakari Aalto
Ulvila