seesmeriAina, kun eletään taloudellisesti tiukkoja aikoja, aletaan maailmaa helposti arvottaa kuluerinä. Ja usein kulttuuri joutuu suurennuslasin alle ja siihen ruvetaan kiinnittämään hintalappuja. Se nähdään pelkkänä kuluna; ei tuottavana yhteiskunnan ja ihmiselämän osana. Tällainen ajattelutapa on hyvin kapeaa ja lyhytnäköistä. On vaarallista luokitella asiat kulujen ja tuottojen mukaan ja sulkea silmät kaikelta siltä hyvältä, mitä ei voida mitata rahassa eikä myöskään tässä hetkessä.

Talouden luoma harha on myös maailman globalisoituminen. Maailmaan kasvetaan ja maailmassa ollaan paikallisesti. Ilman juuria ei ole taivasta, ilman omaa takapihaa ei kaukomaitakaan. Tämän takia tarvitaan kulttuuria, joka on tavoitettavissa juuri siellä, missä ihmiset asuvat.

Meidän on pidettävä huoli siitä, että Pori säilyy ja kehittyy monipuolisena kulttuurikaupunkina. Monipuoliseen kulttuuriin kuuluu niin kotona kutomisen opettelu ja museokäynti, santaan piirtely ja taidemuseossa käyminen, roolileikit ja teatterissa vierailu tai muskaritunnit ja sinfoniaorkesterin konsertit, kirjat kotona ja kirjastoissa; ja näiden lisäksi toki moni muukin asia.

Kulttuuria ei saa myöskään alistaa pelkäksi sisällöksi puoltamaan muita arvoja. On toki kaunista, että taidelähtöisiä hyvinvointipalveluja mietitään, mutta kulttuurin täytyy saada elää myös omaa elämäänsä. Kulttuuri ei ole pelkkää sisällöntuottamista.

On tärkeää, että omassa kotikaupungissa Porissa voi kasvaa kulttuuriin monipuolisesti. Tarvitsemme kulttuurin harrastusmahdollisuuksia, opetusta ja ammattilaisia monipuolisesti kulttuurin kaikilta aloilta omassa kaupungissamme, jotta meillä kaikilla olisi mahdollisuus kasvaa kulttuuriin paikallisesti. Tarvitsemme myös omintakeisuutta, josta ei voi huolehtia kukaan muu kuin me itse. Porilaista kulttuuria tekevät vain porilaiset. Ei anneta sen kadota ja annetaan kaikille mahdollisuus kasvaa siihen ja elää osana sitä ruohonjuuritasolta ammattilaisuuteen saakka.


Laura Seesmeri (ent. Puromies) on väitöskirjaa maisemantutkimukseen viimeistelevä tutkija, jonka sydäntä lähellä ovat paikallisuus, meri ja taiteen kentät. Arkeen hänet kiinnittävät kolme kouluikäistä lasta.