ranneKevään 2017 vaaleissa valittavat valtuutetut tulevat uudenlaiseen kuntaan. Käynnissä oleva sosiaali- ja terveysalan uudistus merkitsee kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen organisoimista koko maakuntaa koskevan hallinnon alle. Maakuntavaltuustojen vaalit pidetään jo alkuvuonna 2018.

Maakuntakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun voimaanpanolakiluonnoksen mukaan kunnan tehtävä on, viimeistään joulukuun 2017 loppuun mennessä, antaa selvitys sekä sote- että pelastustoimen sopimuksistaan.

Siirtymävaiheeseen suunniteltu verotuskatto asettaa toteutuessaan raameja kunnan taloussuunnittelulle. Porin menestyminen edellyttää kaupunkimme talouden pitämistä vahvana. Onnellista olisi, että myös kaupunkilaisten ikärakennetta saataisiin nuorennettua niin, että työssäkäyvien kuntalaisten huoltosuhde ei kasvaisi kohtuuttoman suureksi. Yli 70-vuotiaiden osuus kaupungin koko väestöstä kasvaa huimaa vauhtia.

Kunnille jää soten toteuduttuakin vahva itsehallinnollinen harkintavalta. Tämän turvin kunnassa voidaan päättää itsellisesti tehtävien organisoinnista ja palvelujen tuottamisen tavoista. Yleisen toimialaperiaatteen mukaan kunta voi ottaa tärkeiksi katsomiaan tehtäviä, lakisääteisten ohella hoidettavakseen. Niitä ovat muun muassa kuntalaisten kaikinpuoliseen hyvinvointiin liittyvät tehtävät. Kaupungin rooli elinkeinoelämän tukijana ja uusien elinkeinopoliittisten avausten tekijänä korostuu entisestään.

Maakunnan ja kunnan tehtävien jaosta sovittaessa pitää muistaa ns. läheisyysperiaate: ”Julkisista tehtävistä tulee ensisijaisesti huolehtia kansalaisia lähinnä olevan viranomaisen.” Otan esimerkiksi koulukuraattoritoiminnan, joka on ehdottomasti pidettävä Porissa sivistystoimialan alla. Vain siten opetushenkilöstö ja kuraattorit voivat tehdä saumatonta yhteistyötä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen.

Oikeaa asennetta perätään Porin kaupungin strategiassakin.  Uudet valtuutetut kohtaavat uudistuneen kaupunkiorganisaation, joka on aiempaa kevyempi, kuitenkin niin, että samaan toimialaan kuuluu useita eri toimintasektoreita ja tehtäväkokonaisuuksia. On tärkeää, että uuden valtuustokauden alusta saakka luottamushenkilöiden ja virkamiesten kesken lähdetään tehtiin ja avoimeen yhteistyöhön. Ja samanlaista vuorovaikutusta toivon eri poliittisten ryhmien välille.

Me vihreät olemme tähän valmiita, Porin ja kaikkien porilaisten parhaaksi.


Kaarina Ranne on Porin kaupunginvaltuutettu (2012-). Lisäksi hän on Porin perusturvalautakunnan jäsen, perusturvalautakunnan edustaja Porin vanhusneuvostossa, Satakunnan sote-palvelurakennetyöryhmän ja ohjausryhmän jäsen, Länsi-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan jäsen sekä valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan varajäsen.
Työelämässä Kaarina on toiminut sosiaali- ja terveysalalla yliopettajana ja Tampereen ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajana. Mainittuihin tehtäviin liittyen hän on julkaissut useita tietokirjoja. Kaarina toimii myös työnohjaajana (Story) koulutuksen ja sosiaali-ja terveysalan ammattihenkilöille.