Porin kaupungin on selvitettävä päättyneiden lomautusten todelliset kustannusvaikutukset. On tärkeää selvittää, tuliko lomautuksista oikeita säästöjä, vai veikö toimenpide toivotun tuloksen nollaan tai pakkasen puolelle? Lisäksi Porin Seudun Vihreät kaipaa säästövaikutuksen kerrannaisvaikutusten selvittämistä henkilöstön työhyvinvointiin sekä näiden tietojen julkistamista.

Porissa Vihreät vastustivat lomautuksia voimakkaasti alusta lähtien. Tulevaisuudessa Porin kaupungin tulee etsiä kestäviä vaihtoehtoja kunnallisten palveluiden turvaamiseksi pitkällä aikavälillä, eikä esimerkiksi tonttikauppojen kautta, jotka lämmittävät taloutta vain yhden kerran. Porin Seudun Vihreiden mielestä lomautusten taloutta tasapainottava vaikutus arvioitiin väärin, millä oli heikentäviä vaikutuksia kaupungin imagoon ja vetovoimaisuuteen.

Porin Seudun Vihreät ry:n hallitus