Puheenvuoro Ihmisen kokoisen Porin puolesta -mielenilmauksessa 21.10.2016

Kaarina Ranne, kaupunginvaltuutettu

20161021-l1004088

Demokratiaan tarvitaan muutakin kuin vaalivoitto. Demokratia perustuu ihmisoikeuksiin. Demokratiaan kohdistuvat uhat eivät poistu itsestään. Myös kunnallisten päättäjien on puolustettava näkyvästi oikeuksia ja arvoja, joille demokratia ja yhteiskuntamme vahvuus rakentuu (Kenneth Roth, HS 15.10.2016).

 

Hyvät toverit oikealla ja vasemmalla: Demokratian aitoon toteutumiseen tarvitaan muutakin kuin vaalivoitto! Kunnallisessa päätöksenteossakaan todellinen demokratia ei aina toteudu enemmistön tekemissä päätöksissä. Varsinaista oppositiotahan kunnallispolitiikassa ei tunneta. Ja näin ollen kaupunginvaltuustossa vähemmistönä olevien ryhmien ääni jää usein kaikumaan tyhjille korville. Merkittävä osa demokratian toteutumisessa on, paitsi vähemmistön mielipiteiden huomioonotto, erityisesti kansalaisten, siis kuntalaisten äänenkuuleminen heitä, heidän elämäänsä ja asuinympäristöään koskettavissa asioissa.

Meidän Vihreiden (ilman kaupunginhallituksen paikkaa) ja alueen asukkaiden näkemykset ovat Itätullin tornitalokaavasta päätettäessä jääneet toistaiseksi noteeraamatta. Viidennen osan 164 asukasta on allekirjoittanut adressin tornitalokaavaa vastaan ja matalamman rakentamisen puolesta. Satakunnan museo ja Ely- keskus, asiantuntijalausuntojen antajina, ovat asiallisin perustein vastustaneet korkeaa rakentamista Itätullin tontille. Ja tästä huolimatta jostakin on kaavoittajille käynyt käsky (kuin Herodeksen käskynä aikoinaan) laatia kaava siten, että alueelle rakennetaan 16-kerroksinen tornitalo, eräänlainen Raaden hammas, joka tököttää pitkälle kaupungin horisonttiin. Eikä se ollenkaan sovellu viidennen osan puutalokaupunginosan kupeeseen maisemallisesti. Ja ikään kuin mitätöi tontilla olevan legendaarisen ja suojellun päiväkotirakennuksen arvon.

Me Porin seudun Vihreät vetoammekin erityisesti kokoomuksen ja sosialidemokraattien valtuustoryhmien ja niissä olevien yksilöiden uudelleen harkintaan tässä kaava-asiassa, kun se 24.10.16 tulee uudelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

20161021-l1004115

Me Vihreät emme sinällään vastusta korkeaa rakentamista. Jos sellaista halutaan ja tarvitaan, niin esitämme, että kaupunkiimme valmistellaan siinä tapauksessa kokonaisvaltainen korkean rakentamisen ohjelma. Ohjelma estäisi päätymisen sellaiseen tilanteeseen, että sinne tänne nousee sattumanvaraisesti korkeita rakennuksia – näitä Raaden hampaita, ilman seikkaperäistä selvitystä korkean rakentamisen moninaisista vaikutuksista.

Porin kaupungin ja kaupunginvaltuuston vastuulla on nyt ja tulevassakin uudessa organisaatiorakenteessa kaavoituksesta päättäminen. Tosin näyttää siltä, että johtavien virkamiesten valta ja sen myötä mahdollisesti myös kaupunginhallituksen valta tulee vielä nykyisestäkin vahvistumaan. Sitä enteilee jo muutettu kaupunkikonsernin hallintosääntökin. Vihreille sopii kotikaupungin monipuolinen ja moni- ilmeinen rakentaminen, kunhan se tehdään avoimen ja läpinäkyvän kaavoituspolitiikan ehdoilla.

Me Vihreät edellytämme kaavoitukselta ja sitä koskevilta ratkaisuilta sekä kaupunkikuvallisesti että asukkaiden viihtyisyyden kannalta hyviä ja tulevaisuuteen suuntautuvia kestäviä ratkaisuja. Ja että tämä kaikki toteutuu osallistavan, avoimen ja läpinäkyvän päätöksentekoprosessin kautta.

 

Kuvat: Pekka Kalli