Porin kaupungin Vihreiden valtuustoryhmä
Kannanotto 26.8.2016

Porin kaupunginhallitus on tehnyt Porin kaupungin työntekijöitä koskevan lomautuspäätöksen, jolla on kauaskantoisia ja monitahoisia ikäviä seurausvaikutuksia. Kaupunginhallitus ei Porissa edusta kaikkia kaupunginvaltuuston poliittisia ryhmiä eikä päätöstä ole tehty kaikkia valtuustoryhmiä kuunnellen ja informoiden.

Porin Vihreiden valtuustoryhmä edellyttää lomautusasian tuomista Porin kaupunginvaltuustoon siten, että se sisältää paitsi lomautuksilla saatavat säästöt myös arvioinnin toiminnallisista seurauksista palvelujen laatuun ja sisältöön.

Vihreiden valtuustoryhmä on sitoutunut valtuustosopimukseen. Keskeisiä asioita siinä ovat Porin kaupungin talouden tervehdyttäminen ja johtamisjärjestelmän uusiminen. Molemmissa tavoitteissa me vihreät haluamme olla mukana, mutta emme ehdolla, millä hyvänsä.

Talouden tervehdyttämisen nimissä on kaupunginhallitus päättänyt heinäkuussa koko kaupungin henkilöstön lomauttamisesta. Lomautuspäätökset ovat johtamassa sekä henkilöstöä että asiakkaita ja heidän perheitään kestämättömiin tilanteisiin. Joissakin tapauksissa edes lain kirjainta ei pystytä täyttämään. Esimerkiksi Pihlavan ja Reposaaren alueella asuvat kuntalaiset, vanhukset, lapset ja koululaiset jäävät lomautusten aikana lähes kokonaan ilman sosiaali- ja terveyspalveluja.

Hallintolain mukaan julkishallinnossa hyvän valmistelun edellytyksiä ovat paitsi tehokkuus, myös joustavuus, vuorovaikutteisuus, palveluhenkisyys, asiakaslähtöisyys, selkeys ja johdonmukaisuus. Nämä asiat on tässä Porin kaupungin lomautuspäätöksiä koskevassa hallintomenettelyssä tyystin sivuutettu.

Anne Liinamaa

Kaarina Ranne

Sanna Grönmark