Porin kaupunginvaltuusto 25.4.2016

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitän, että Porin tulee ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi kaupungin omassa uudis- ja korjausrakentamisessa sekä rakennusmääräyksien kautta uusia alueita kaavoitettaessa.

Valtioneuvoston Cleantech-periaatepäätöksen mukaan kuntien on sähköä ostaessa otettava huomioon sähkön alkuperä ja pyrittävä ostamaan erityisesti uusituvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen muun muassa hillitsee ilmastonmuutosta, luo työpaikkoja ja vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta.

Kaupungin omassa uudisrakennuksessa sekä olemassa olevien rakennusten korjaamisessa tulee entistä paremmin huomioida uusiutuvan energian mahdollisuudet. Esimerkiksi julkisivusaneeraushankkeiden yhteydessä tulisi tutkia mahdollisuudet asentaa ulkoseiniin aurinkopaneelit, joiden tuottama energia hyötykäytetään kiinteistössä, kuten Turun Jyrkkälässä on jo tehty.

Uusilla kaavoitettavilla alueilla tulee rakennusmääräysteknisin keinoin sekä tiedotuksella edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, esim. aurinkolämmön talteenottoa ja maalämmön hyödyntämistä.

Uusiutuvan energian valitseminen on vastuullista ilmastopolitiikkaa sekä konkreettinen teko puhtaamman ja terveellisemmän ympäristön puolesta.

Sanna Grönmark,

kaupunginvaltuutettu