KV 15.2.2016

Asia: Porin kaupungin takausvastuu

Lavian laajakaistaverkon takaussitoumus

Viitaten Kaupunginlakimies Tuomisen ja rahoitusjohtaja Lunnevuoren antamaan lausuntoon sekä riittävän puolueettoman asiantuntijatahon laajakantoiseen ja perusteelliseen lausuntoon Lavian laajakaistaverkko-asiassa rohkenen ihmetellä viimeisintä, nyt päätösesityksenä olevaa ja  aiemmasta muuttunutta kaupunginhallituksen esitystä:

Kaupungin omilta asiantuntijoilta ei ilmeisesti ole pyydetty uutta lausumaa. Aiempi lausuma sisältää muun muassa seuraavaa:

 • Porin kaupunki sitoutuu merkittävään taloudelliseen riskiin, mikäli myöntää takauksen esitetyssä muodossa. Hallintovaliokunnan mukaan kuntien elinkeinopolitiikkaan ei sisälly yritysriskien
  ottamista tai riskin on ainakin oltava järkevässä suhteessa kunnan kantokykyyn.
 • Vastavakuuksia, kun on kysymys laajakaistaverkosta on vaikea määrittää
 • EU:n säädösten mukaan takaus saisi kattaa noin 80 % lainasaamisen määrästä
 • Tuen myöntäminen ei täytä myöskään Viestintäviraston ohjeita

Ulkopuolisen asiantuntijan, Pricewaterhousecooper Oy:n perusteellinen lausunto sisältää samat em. päätöksentekoa esitetyssä muodossa kyseenalaistavat asiat ja runsaasti muita:

 • Aiemmassa, Lavian kunnan aikaisessa hallintomenettelyssä on useita virheitä. Miten ne eliminoidaan nyt myöhemmässä päätöksenteossa? Esimerkiksi Lavian KV:n  27.12.012  tekemiin päätöksiin liittyviä toimeenpanopäätöksiä ei ole tehty kunnanhallituksessa. Päätös ei ole siten syntynyt oikeassa järjestyksessä.
 • Investointien rahoitussuunnitelma puuttuu kokonaan laajakaistasuunnitelmasta
 • Onko arvio 3400:sta laajakaistaliittymästä realistinen?
 • Onko arvio liittymämaksujen suuruudesta jatkossa realistinen?
 • Miten laajakaistan markkinointi kokonaisuudessaan hoidetaan?

Kysymykset asian esittelijälle, kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle (puheenjohtajalle):

Valtuustolle esitellyssä ehdotuksessa ei käy ilmi, miten nämä edellä esitetyt kaupungin omien virkamiesten ja ulkopuolisen tahon lausumat on otettu huomioon uuden esityksen valmistelussa?

Ihmettelen myös, eikä näitä asioita otettu esille mitenkään Porin ja Lavian kuntaliitossopimusta tehdessä.

 

Vihreiden ryhmä esittää asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Vihreiden valtuustoryhmä/Kaarina Ranne