TIEDOTE 9.10.2013

(vapaa julkaistavaksi)

Porin kaupunginvaltuuston Vihreiden valtuustoryhmä on 9.9.2013 jätetyssä valtuustoaloitteessa edellyttänyt Porin kaupungin käytössä, erityisesti koulu- ja päiväkotikäytössä olevien tilojen sisäilmaongelmien selvittämistä sekä tulosten ja toimenpidesuunnitelmien tiedottamista kaupunginvaltuustolle.

Julkisuudessa kaupungin virkamiehet ovat kieltäneet tai vähätelleet sisäilmaongelmien olemassaolon. Näin tapahtui muun muassa Satakunnan Kansan laajassa uutisoinnissa koulutilojen ongelmista elokuussa 2013.

Porin kaupunginvaltuuston hyväksymä toimintastrategia edellyttää hyvää, avointa hallinnointia ja johtamista. Nyt julki tullut koulukiinteistöjen tilaa kuvaavan raportin salaaminen ei ole tällaista. On välttämätöntä, että koululaiset ja heidän vanhempansa, koulun henkilökunta ja kuntapäättäjät saavat ajantasaisen kuvan koulukiinteistöjen kunnosta. Salailu ja tiedon panttaaminen murentaa luottamusta johtamiseen ja demokraattisen päätöksentekoon.

Vihreiden valtuustoryhmä haluaa esittää avoimen kysymyksen, mikä taho on tehnyt salauspäätöksen ja mikä on ollut tämän päätöksen peruste. Porin Vihreiden valtuustoryhmä vaatii välittömiä vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta edellyttää laajassa toukokuussa 2013 tekemässään suosituksessaan muun muassa, että kunta laatii suunnitelman terveydelle vaarallisista rakennuksista, tekee koulujen korjausaikataulun ja arvion korjaussuunnitelman kustannuksista. Tämän suunnitelman esittämistä kaupunginvaltuustolle on Porin Vihreiden valtuustoryhmä edellyttänyt vuoden 2014 talousarvioehdotusta käsiteltäessä.

 

Lisätietoja

Kaarina Ranne, 050 592 7848
Anne Liinamaa, 050 346 2412