Raitiotiestä apua Porin keskustaan

Hiljan julkisuuteen tullut projekti Porin Konepajanrannan täydentämisrakentamisesta kiinnostaa varmasti porilaisia. Vielä kun samaan aikaan tuli esille uusi siltaratkaisu lähelle kyseistä paikkaa, olikin lauantain SK:ssa (3.3.) ihmeteltävää kylliksi.

Vaikka kaikki on vielä auki ja epävarmaa, tulisi tässä vaiheessa mukaan liittää myös selvitystyö yhteiselle julkisen liikenteen kululle. Yksityisautoilun tarvetta sekä ylisuuria pysäköintitiloja tulisi rajoittaa kahden suuren projektin, Yliopistokeskuksen kampuksen ja syntyvän (?) Konepajarannan ”Areenan” alueille joustavan liikenteen saamiseksi. Tämä voitaisiin toteuttaa kehittämällä joukkoliikenneratkaisua näistä kohteista keskustan ja mahdollisen tulevan matkakeskuksen välillä.. Alkuvaiheessa matkustusreitti voisi olla vaikkapa Konepajanranta- Yliopistokeskus- tori- ”matkakeskus”- rautatieasema.

Melko äänettömän ja siistin joukkoliikenneratkaisun tarjoaa raitiotie. Ratikkasuunnitelmia Poriin on ollut aikaisemminkin, mutta vähäisen innon puuttuessa asia on jäänyt ”lepäämään”. Nyt kaupunkikeskuksen ja sen välittömän läheisyyden asukastiheys ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä tuo tarpeen löytää saasteettomamman liikennemuodon kaupungin sisälle. Kun ratikan tarvitsema energia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla (esim. tuuli, vesi, aurinko), saavutetaan lähes päästetön joukkoliikennemuoto.

Ajan myötä kiskoyhteyksiä voisi laajentaa kaupungin eri osiin. Näin voitaisiin tarjota ratikkayhteys vaikkapa Konepajakeskuksesta Ruosniemen suuntaan juuri kaavasiunauksen saaneelle uudelle isolle pientaloalueelle. Toinen suunta voisi olla Vähärauman kautta Meri-Porin suuntaan. Reitti palvelisi myös veturitallin alueelle tulevaa päiväkotia, sen läheisyyteen nousevaa uutta asuntoaluetta ja jokivarren kasvavaa kerrostaloryhmää.