Porin seudun Vihreät ry valitsi syyskokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen ensi kaudeksi kaupunginvaltuutettu KM/opettaja Anne Liinamaan, yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Esa Rintala luopui puheenjohtajuudesta paikkakunnan vaihdon vuoksi.

Hallitukseen valittiin nykyisestä hallituksesta rakennusinsinööri Tapio Meri (varapj.), insinööri/opiskelija Pasi Meri (sihteeri) ja FM/opettaja Piia Risku-Myllyharju. Uutena jäsenenä hallitukseen nousi kauppatiet. yo Mervi Rauvola (taloudenhoitaja).

Porin seudun vihreät päättivät tuplata kunnallisvaaliehdokasmääränsä 80:een (vuonna 2008 ehdokkaita 40) ja kasvattaa kaupunginvaltuutettujen määrää seitsemään. ”Pidän tavoitetta realistisena jäsenmäärämme kasvun ja suotuisan ilmapiirin vuoksi” toteaa uusi puheenjohtaja Anne Liinamaa.

Myös Satakunnan Vihreät naiset valitsivat uuden hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Piia Risku-Myllyharju, muut hallituksen jäsenet ovat: Hanna Sinisalmi (Vpj/tal.hoit), Anne Liinamaa, Virpi Lähteenmäki ja Kati Harmaala.