Valikoivan asevelvollisuuden vastustus ontuu

Edellisen, yleisen asevelvollisuuden perusteita kyseenalaistavan mielipidekirjoitukseni (SK 1.10.) jälkeen on ihmetelty Vihreiden
maanpuolustusvastaisuutta. Korostan ettei kyse ole maanpuolustusvastaisuudesta, jos peräänkuuluttaa resurssien tehokasta käyttöä ja varautumista todellisiin uhkakuviin menneisyyden mörköjen sijaan.

Kuten Siilasmaa itsekin raporttinsa julkistamisen yhteydessä tuskaili, puolustusvoimien uudistustyön rajoitteena on sodan ajan joukkojen pyhäksi koettu suuruus sekä aluepolitiikan kytkeminen puolustukseen. Keskustelussa asetetaan tarkoitushakuisesti vastakkain vain nykymalli ja
ammattiarmeija, ottamatta älyllisesti kantaa esim. Vihreiden esittämään valikoivaan, sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen, jossa
maaanpuolustusvelvollisuus jäisi kriisitilanteiden osalta voimaan.

Varusmiesajan typistäminen neljään kuukauteen on noussut keskusteluun ohi raportin virallisten päätelmien, miksei yhtä lailla keskusteltaisi puolta
pienemmän joukon kouluttamisesta ja varustamisesta puolta paremmin? Kuten aiemmassa kirjoituksessani totesin, maanpuolustustahto ei ole sidoksissa
yleiseen asevelvollisuuteen ja tulijoita vapaaehtoiseen koulutukseen näyttäisi alkukyselyiden perusteella olevan.

Toistaiseksi keskeisin argumentti valikoivan asevelvollisuuden tyrmäämiseksi on ”ei sovi Suomelle” – haluaisin kuulla miksei sovi. SK ei anna tiistain
(5.10.) pääkirjoituksessaan juuri parempaa vastausta todetessaan, että Siilasmaan työryhmän suositus yleisen asevelvollisuuden jatkamista on ainoa
oikea johtopäätös. ”Muuten koulutettavia ei riitä jokaiseen varuskuntaan, ja varuskuntien määrän vähentämisen myötä katoaa julkishallinnon työpaikkoja.” SK:lle ominainen tehokkuuden ja päällekkäisten toimintojen karsimisen
vaatimus on joskus mahdoton yhteensovittaa maakunnan/oman intressin kanssa… Vastuulliset kansanedustajat toivottavasti ajattelevat sekä
innovatiivisesti, kauaskantoisesti että laaja-alaisesti kaikkien veronmaksajien etuja laittaen pisteen puolustusvoimien määrärahojen kasvuautomaatille.

Maria Väkiparta
kaupunginvaltuutettu (vihr.), Pori