Porin apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus esitti vision Porin matkakeskuksesta ja Porin sisäisestä raitiotieliikenteestä. Porin seudun vihreät ry. pitää visioita hyvän kaupunkisuunnittelun mukaisina ja kannattaa niitä.

Vihreät ovat jo vuosia esittäneet matkakeskuksen perustamista. Matkakeskus rautatieaseman yhteydessä helpottaisi matkustajien siirtymistä juna- ja linja-autokuljetusten välillä, ja lisäisi synergiaa näiden matkustusmuotojen välillä. Matkakeskus sopisi hyvin Porin seudun vihreiden ehdottaman lähijunaliikenteen kehittämiseen. Lähijuna on tiheästi pendelöivä henkilöjuna Mäntyluodon ja Kokemäen välisillä seisahtumispaikoilla.

Porin kaupunkiliikenteen ydin on Promenadikeskuksen suuntainen väylä keskussairaalasta Puuvillatehtaalle. Tähän sopii hyvin raitiotie lentoasemalta ja keskussairaalasta rautatieaseman kautta Etelärantaan. Raitiotie kulkisi väylää, joka olisi vain joukkoliikenteen käytössä ja kulkisi Kauppatorin kautta. Raitiotie on päästöjen kannalta busseja ympäristöystävällisempi ja myös kuljetuskapasiteetiltaan busseja parempi.

Kaupungin sisäisen bussiliikenteen terminaali voisi olla Keskusaukiolla tai rautatieaseman yhteydessä, jolloin Kauppatori voitaisiin rauhoittaa joukkoliikenteeltä. Kauppatoria tulisi kehittää tiiviimmin torikaupan, tapahtumien ja kohtaamisen miljööksi ja kävelykeskustan jatkeeksi. Autottoman kävelykeskustan tulisi jatkua yhtenäisenä Promenadiväylänä keskussairaalasta Puuvillatehtaalle.

Porin seudun vihreät ry hallitus
puolesta

Esa Rintala, pj.

p. (045) 318 6928