Valtuustoaloite (10.5.2010):

Mitä nuoremmista koululaisista on kysymys, sitä tärkeämpää on vuorokausi‑ ja viikkorytmin säännöllisyys. Sitä tärkeämpää on myös, että joku on aamulla lähettämässä pientä koululaista koulutielle. Perheissä joissa molemmat vanhemmat menevät töihin klo 8:ksi tai aiemmin, lapsen pitkät yksinäiset aamut aiheuttavat päänvaivaa ja huolta niin vanhemmille kuin lapselle, joka ei vielä täysin ymmärrä ajan kulua.

Esitänkin selvitettäväksi mahdollisuutta yhdenmukaistaa Porin kaupungin ylläpitämissä ala-asteen kouluissa alkamisaikoja siten, että 1. ja 2. luokan oppitunnit alkaisivat joka päivä klo 8.00 tai viimeistään klo 9.00.