PORIN SEUDUN VIHREÄT RY:N EHDOTUS JOKIKESKUKSEKSI

Jokikeskus on Porin maisemallinen, historiallinen ja kulttuurinen keskus. Alue on vanhaa Porin ydinkeskustaa, johon on rakennettu historiallisesti arvokas empire-korttelisto. Kirjurinluodon puistoalue hiekkarantoineen on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen keidas keskellä kaupunkia.

Jokikeskusta tulee rakentaa siten, että se palvelee kaupunkilaisia monipuolisesti. Aluetta ei tule alistaa pelkästään asuntorakentamiselle vaan toteutettavien kohteiden tulee palvella laajasti kulttuuria, tiedettä, taidetta, urheilua ja vapaa-aikaa, kaikkien porilaisten ja kaikkien ikäryhmien kiinnostuksen kohteita.

  1. Porin seudun vihreät ry katsoo, että arvokkaan empirekeskuksen rauhoittaminen rekka- ja henkilöautoliikenteeltä on kiireellisin toimi. Autottomia katuosuuksia olisivat Eteläranta, Hallituskatu välillä Yrjönkatu – Raumansilta, Teatterikatu sekä Raatihuoneenkatu. Alueen rauhoittamiseksi autoliikenteeltä autoilijoita olisi kehotettava jättämään ajoneuvonsa Jokikeskuksen ulkopuolelle pysäköintialueille joen molemmille puolille. Toinen mahdollisuus on rakentaa Oluttehtaan paikalle tulevan uudisrakennuksen alle pysäköintihalli.

  2. Oluttehtaan tontilta tulisi purkaa Hallituskadulle ja Valtakadulle rajoittuvat varastorakennukset. Vanhat tehdasrakennukset sekä siilot voisi säilyttää muistona tästä Porille tärkeästä teollisuudenhaarasta. Porissa on käytännössä yksi mitat täyttävä konserttitalo, Promenadikeskus. Oluttehtaan jäljelle jäävät rakennukset olisi saneerattava ja alueelle rakennettava rakennusten arkkitehtonista tyyliä mukailevat tilat musiikki-, kongressi-, taide- ja konserttitalolle. Kongressikeskuksen konserttisalit olisivat mm. kaupunginorkesterin ja Porin Oopperan sekä Palmgren-opiston sekä vierailevien artistien ja teatteriryhmien käytössä. Porissa on pulaa edullisista ja erikokoisista kokoustiloista. Tällaisten tilojen rakentaminen vahvistaisi Porin asemaa kongressikaupunkina. Kokoustilojen läheisyydessä Porin keskustassa on useita ravintoloita ja hotelleja, jotka tukevat kongressikeskuksen toimintaa. Musiikki- ja kokoustilat palvelisivat hyvin myös Pori Jazz- sekä Suomi Areena –tyyppisiä massatapahtumia. Lisäksi joen toisella puolella olevat Yliopistokeskus, ammattikorkeakoulut, työväenopisto ja muut toimijat voisivat käyttää näitä tiloja.

  Lähellä olevat museo- ja kuvataidelaitokset voisivat laajentaa toimintaansa kongressikeskukseen, jossa olisi pysyviä ja vaihtuvia näyttelyjä. Kongressikeskukseen tai sen yhteyteen saisi myös kauan kaivatun järjestötalon, jossa on tiloja erilaisten järjestöjen ja yhdistysten vuokrattavaksi.

  3. Hotelli Otavan ja Teatterin ympäristö tulisi vapauttaa teollisuusrakennuksista, jotta rakennusten arkkitehtoninen loisto saataisiin paremmin esille. Hotelli Otava voitaisiin meluisan tehdasmelun tauottua ottaa takaisin hotelli- ja ravintolakäyttöön opetushotelliksi ja –ravintolaksi.

  4. Urheiluseurat ja järjestöt voisivat rakennuttaa yhdessä Porin kaupungin kanssa Oluttehtaan alueelle sisäurheilukeskuksen kaupungin ja eri urheiluseurojen sekä –yrittäjien käyttöön.

  5. Vanhusten ja vammaisten palveluasuntojen läheisyyden vuoksi alueella olisi tarvetta myös erilaisille kuntoutustiloille, joita alan yrittäjät voisivat vuokrata.

  6. Jokirantaa tulisi elävöittää tuomalla siihen vanhoja jokilaivoja kuten Turussa on tehty. Kävely-yhteys Kirjurinluotoon tulisi luoda rakentamalla pysyvä kevyen liikenteen silta nykyisen ponttoonisillan tilalle.

  7. Kirjurinluodon kesäravintola tulisi kunnostaa pikaisesti alkuperäiseen asuunsa ja ottaa ympärivuotiseen käyttöön. Siltayhteys Etelärannasta ravintolan edustalle olisi ravintolan toiminnan kannalta erittäin tärkeä. Kirjurinluodon puistomaisuus ja idyllisyys tulisi säilyttää ja osin jopa palauttaa esimerkiksi purkamalla Lokki-lava.

  8. Porin seudun vihreät pitävät tärkeänä, että kaikki Jokikeskuksen tarvitsema energia tuotetaan kestävällä tavalla. Aluetta kehitetään kansalliseksi pilottikohteeksi julkisen suunnittelun ja rakentamisen energiaratkaisuissa. On käytettävä hyväksi aurinko- ja tuulienergiaratkaisuja sekä Puuvillatehtaan laajennukseen liittyviä kokemuksia maalämmön käytöstä mukaan lukien joesta saatava maalämpö.

 

Porissa, 23.elokuuta 2010

 

Porin seudun vihreät ry:n hallitus

psta Esa Rintala, puheenjohtaja