Satakunnan vihreät on lupautunut osallistumaan Ahlaisten niityn hoitoon ja näin kantaa vastuuta perinnemaiseman säilymisestä. Niittotalkoot järjestetään ensi lauantaina 7.8. alkaen klo 9, kokoontuminen Ahlaisten kirkon edessä (ilmoittautumiset anne.liinamaa@gmail.com). Ahlaisten kirkon kedot sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaassa kulttuurihistoriallisessa ympäristössä. Hoitotoimina ketoja niitetään ja haravoidaan niittojäte pois vietäväksi.