Kannanotto 8.7.2010

 

Vaikka Suomessa on saatu aikaan mm. parisuhdelaki ja säädös sisäisestä adoptiosta, asenteissa seksuaalivähemmistöjä kohtaan on edelleen korjaamisen varaa. Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää tapahtuu edelleen yhteiskunnan monella eri tasolla. Noin neljännes seksuaalivähemmistöihin kuuluvista on kokenut syrjintää työpaikalla.

 

Isku Pride-kulkuetta vastaan on ääriesimerkki seksuaalivähemmistöihin kohdistuvista negatiivisista asenteista. Isku osoittaa, että ennakkoluulojen kukistamisessa ja yhdenvertaisuuden edistämisessä on vielä runsaasti tehtävää. Porin seudun vihreät tuomitsee iskun kansalaisten mielipiteen ilmaisuvapauden vastaisena. Porin seudun vihreät pitää tärkeänä, että viharikoksen tunnusmerkit täyttävän teon taustat selvitetään nopeasti.

 

Ääri-ilmiöiden ei pidä antaa estää suvaitsevaisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävää kehitystä. Tärkeä askel on sukupuolineutraali parisuhdelaki. Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee kirjata tavoitteeksi seuraavaan hallitusohjelmaan.

 

Porin seudun vihreät ry.
Esa Rintala, puheenjohtaja