Julkaistu (SK 27.4.2010):

Maakunnan päälehti on suitsuttanut estoitta ydinvoiman puolesta (Jouko Jokinen SK 25.4.2010).

Vihreät ovat pettyneitä hallituksen esitykseen lisäydinvoiman rakentamisesta. Sillä Suomi ajetaan sivuun maailmanlaajuisen kehityksen valtavirrasta jonkinlaiseksi energiateknologian kehitysmaaksi. Suomesta tehdään uusien reaktorityyppien ja kallioloppusijoituksen koelaboratorio. Tämä kokeilu sisältää erittäin vakavia ja äärettömän kauaskantoisia riskejä, joista eivät vastaa esimerkiksi vakuutusyhtiöt vaan me suomalaiset. Lisäksi sähköä tullaan tuottamaan lopulta niin paljon, että alamme viedä ydinsähköä muualle, mutta joudumme pitämään jätteet itse. Mikään muu maa ei ole näin hölmö.

Lisäksi pelkona on, että uudet voimalat vievät pohjaa uusiutuvien energiapaketilta. Uusiutuvalta teknologialta vietäisiin kotimarkkinat, kotimaisia työpaikkoja, investointeja ja vientiedellytyksiä.

Jouko Jokinen oli huolissaan ns. ydinkauden jälkeisestä ajasta jolloin Loviisa 1 ja 2 ja mahdollisesti Olkiluoto 1 ja 2 suljetaan. Tällöin ydinvoimaa jäisi jauhamaan vain nyt rakennettava OL 3.

Nyt päätetyn uusiutuvan energiapaketin avulla tuotettaisiin kolmen ydinvoimalan verran lisää energiaa. Energia olisi uusiutuvaa ja vastaisi EU:n vaatimukseen 38 %:n uusiutuvasta energiantuotannosta v. 2020 mennessä. Se toisi jopa 20 000 uutta työpaikkaa, ihmisille työtä ja kunnille verotuloja. Kuten Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi toteaa, talouselämän asiantuntijoiden PricewaterhouseCoopersin ja McKinseyn selvitysten mukaan EU pystyisi vuonna 2050 tuottamaan kaiken sähkönsä uusiutuvilla energiamuodoilla kuten tuuli- ja aurinkovoimalla, maalämmöllä, yhdistetyllä sähkön ja lämmön tuotannolla, muilla hajautetuilla tuotantotavoilla sekä poltettavilla uusiutuvilla luonnonvaroilla ja jätteiden hyödyntämisellä. Tämä ei edes tulisi kalliimmaksi kuin ydinvoima ja hiilidioksidin talteenotolla varustettu fossiilienergia, koska uusiutuvien tuotantoyksiköiden hinnat laskevat niiden yleistyttyä. Ydinvoimaloiden hinnat taas nousevat.

Talouskasvu ei ole mörkö. Energiatalouden turvaamisen on kuitenkin oltava kestävällä ja eettisellä pohjalla.

Uusiutuvasta energiasta on tällä vuosituhannella tullut Euroopassa ja Amerikassa erittäin kuuma aihe. Yritykset innovoivat voimakkaasti uusiutuvan teknologian kehittämiseen. Uusiutuvan energian maailmanmarkkinathan ovat jo ylittäneet 100 miljardia euroa. Euroopassa tuulivoimaa on jo kahtena vuonna käynnistetty enemmän kuin mitään muuta sähköntuotantomuotoa, ja ydinvoimaloita suljetaan jo enemmän kuin uusia käynnistetään.

Miksei Satakunta voisi olla uusiutuvan energiateollisuuden innovaattori? Mielestämme se olisi Satakunnan kannalta paljon järkevämpää ja kestävämpää panostamista tulevaisuuteen kuin SK:n lobbaama ydinosaamisen ydinkeskus.

 

Esa Rintala
pj.
Porin seudun vihreät ry

Tapio Meri
pj.
Satakunnan vihreät ry