Porin ja koko Satakunnan elinkeinoelämän monipuolisen kehittämisen kannalta tärkeää on kehittää liikenneyhteyksiä Porista sekä länteen Tampereen ja Helsingin suuntaan että etelään Turun suuntaan. Liikenneyhteyksien pitää palvella paitsi henkilöliikennettä, myös teollisuutta ja muuta elinkeinotoimintaa palvelevina tavarakuljetuksina.

 

On tärkeää, että liikennepolitiikan painopiste on vähäpäästöisissä ja ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman vähäisissä liikennemuodoissa. Junaliikenne on tunnetusti ympäristövaikutukset, kuljetuskapasiteetti ja kuljetusten monipuolisuus huomioiden ylivoimainen lento- tai maantieliikenteeseen verrattuna. Lentoliikenteen suosiminen ei ole ympäristön kannalta järkevää eikä talouselämän kannalta tarpeellista.

 

Porin junayhteydet länteen (Tampereen rata ja Helsingin oikorata) ja etelään Turun suuntaan (ns. URPO-rata) olisi turvattava valtion seuraavissa lähivuosien väylähankkeissa erityisellä Satakunnan liikenneolojen kehittämiseen suunnatulla määrärahalla.

 

Porin seudun vihreät kannustaa Satakuntaa nopean ja tehokkaan raideliikenteen kehittämiseen.

 

 

Porin seudun vihreät ry.

Kevätkokous 7.4.2010

 

psta

Esa Rintala

Porin seudun vihreät ry.

puheenjohtaja

rintala.esa@gmail.com