Pori 2016 – kaupunkistrategiasta

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen kaupunkistrategian muotoon. Strategian herkulliset sanamuodot ja selkeä kieli ansaitsevat erityiskiitoksen ja houkuttelevat lukemaan eteenpäin.

 

Porilaiset arvot työ, huolenpito, rohkeus ja elämykset ovat kaikki tärkeitä arvoja. Erityisen tärkeänä pidämme kuitenkin rohkeutta. Rohkeutta muutokseen ja rohkeutta kyseenalaistaa silloin, kun sille on tarvetta. Porilaisiin arvoihin kuuluu, että Porissa uskalletaan tarvittaessa muuttaa vallitsevia käytäntöjä ja toimintatapoja ja Porissa sallitaan villitkin ideat. Ja ennen kaikkea Porissa ollaan ylpeitä porilaisuudesta.

 

Painopisteistä Vihreä valtuustoryhmä iloitsee siitä, että Pori haluaa olla merkittävä ja tunnettu korkeakoulu- ja opiskelijakaupunki. Tulevaisuuden Pori tunnetaan yhä paremmin opiskelijakaupunkina, jonka yliopistokeskus ja ammattikorkeakoulut houkuttelevat sekä nuoria että aikuisopiskelijoita. Tällä tavoin saavutamme myös muuttovoittoa, mikä kohdistuu nuoriin ikäryhmiin.

 

Visio vuodelle 2016 kertoo, että Pori tulee olemaan 120 000 asukkaan sykkivä kasvukeskus. Porin kasvu perustuu myönteiseen työllisyyskehitykseen, muuttovoittoon ja kuntarakenteen muutoksiin. Rohkeasti Pori tulee olemaan aktiivinen, yhteistyöhakuinen ja kansainvälinen kaupunki, jossa kansainvälisyys näkyy niin katukuvassa kuin paikalliskulttuurissa. Porin maine festarikaupunkina tuo tervetulleita vierailijoita Poriin.

 

Vihreä valtuustoryhmä haluaa nostaa esille sen, että Pori on lasten ja nuorten kaupunki. Erityisesti peruskoulujen ja toisen asteen koulutuksen ryhmäkoot ja tuntimäärät halutaan pitää oikeissa mitoissa. Tehokkaalla opintojen ohjauksella autetaan nuoria löytämään peruskoulun jälkeen jatko-opiskelupaikka ja tätä kautta edistetään työllistymistä. Työn merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä ja mielenterveyden tukemisessa on merkittävä.

 

Strategian loppuosassa nousee esiin kohta, johon vihreät tulevat varmasti palaamaan vielä useaan kertaan. Painopisteen ollessa asuin ja elinympäristössä on yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi nostettu ympäristöystävällinen rakentaminen ja asuminen. Mittareiksi on esitetty edelläkävijyys uusiutuvien energialähteiden käytössä, ympäristöystävällisen asumisen lisääminen ja kaukolämmön hyödyntäminen uusilla asuinalueilla. Näiltä aloilta löytyy myös tulevaisuuden yritystoimintaa ja työllistymistä.

 

Vihreä valtuustoryhmä toivoo kaikkien valtuutettujen miettivän mitä käytännön asioita päätöksenteossa voisi olla, jotta tämä kriittinen menestystekijä voitaisiin saavuttaa. Ja näin edistää oman asuin- ja elinympäristömme viihtyisyyttä tulevaisuudessakin sekä turvata hyvä elämä myös tuleville porilaisille sukupolville. Kaupunkistrategian linjan mukaisesti: Pori tarvitsee rohkeita päättäjiä ja rohkeita päätöksiä.

 

Anne Liinamaa, (vihr.) Pori