Anne Liinamaa

Mielipidekirjoitus, Satakunnan Kansa, 1.12.2009

Taantuman aikana säästötoimet koskevat tavalla tai toisella kaikkia kuntalaisia. Myös kulttuuripalveluista on säästettävä ja ne ovatkin usein ensimmäisenä säästölistalla. Kirjastot ovat yksi suosituimmista kulttuuripalveluista ja on tärkeää muistaa, että kuntalaiset tarvitsevat kirjastopalveluita erityisesti juuri taantuman aikana. Kirjastoiden merkitys on suuri syrjäytymisen ehkäisyssä, sairauksien ennaltaehkäisyssä ja terveyden ylläpitäjänä.

 

Kirjastot edistävät tasa-arvoa erilaisten ihmisten välillä, ne mahdollistavat tasa-arvoisen pääsyn tiedon ääreen. Erityisen tärkeitä kirjaston palvelut ovat monille työttömille, eläkeläisille sekä lapsille ja nuorille. Kaikilla ei ole mahdollisuutta ostaa hyvinvointia markkinoilta. Kirjastossa jokainen voi lainata haluamiaan kirjoja, lukea lehtiä, katsoa näyttelyitä, osallistua luennoille tai vaikka kuunnella satuja lastenosastolla. Monille tärkeää on kirjastojen tarjoama tila, joka on rauhallinen, kiireetön ja hiljainen. Kirjastot ovat kuntalaisten olohuoneita, joihin kaikkien tulee päästä helposti, siksi lähikirjastopalvelut tulee taata. Kaikilla ei ole mahdollisuutta liikkua keskustan kirjastoon esim. liikuntarajoitteen tai muun syyn vuoksi. Tästä huolimatta heilläkin tulisi olla mahdollisuus nauttia kirjaston maksuttomista ja laadukkaista palveluista.

 

Kirjastot ovat myös ekologisia, lukuisat ihmiset lukevat saman kirjan tai lainaavat saman dvd:n ja näin luonnonvarat säästyvät.  Kirjastot eivät ole kuitenkaan itsestäänselvyyksiä vaan tarvitsevat huomiota ja määrärahoja.