Tapio Meri

SK:n pääkirjoituksessa 31.8.lehti ilmoittautuu lobbaajien joukkoon lisäydinvoiman rakentamisen puolesta. Perusteet lisärakentamiseen ovat kuitenkin katteettomia ja kuvaavat näkymiä vain muutaman ajan päähän. Nykyinen tekniikka on muutaman vuosikymmenen jälkeen auttamattomasti vanhentunutta kun bioenergian uudet jo nyt osittain saatavissa olevat sovellukset ovat käytössä.

Pääkirjoitus esittää uusien ydinvoimaloiden varmistavan energian saatavuutta ja hintaa. Todellisuudessa bioenergialla ja sen sovelluksilla sekä nykyisillä ja rakenteilla olevalla ydinvoimaloilla pystytään sähköä riittävästi toimittamaan semminkin kun sähköenergian tarve ei tule kasvamaan teollisuuslobbarien ennustamiin lukemiin.

Kirjoitus toteaa maakunnan asukkaiden enemmistön olevan lisärakentamisen kannalla. On tietenkin hyvä, että tuijotetaan parjattua maakuntaamme (miltä ajalta tämä tutkimus lienee?), mutta lisäuraanivoiman rakentaminen maahamme on toki koko kansakuntaamme koskettava asia. YLE:n kyselyssä helmikuussa 2009 48 % suhtautui kielteisesti uraanivoiman lisärakentamiseen, sitä puolsi 37 % ja ei osannut sanoa 15 %.

Lehti toteaa aivan oikein valtion velvoitteista lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Arvostelu kohdistuu verovaroin tuetun bioenergian polttamiseen. Mainitsematta jää, että kyseinen toimenpide tulee antamaan jatkuvaa työtä tuhansille taaten näin rahallisen hyödyn jäävän kotimaahamme. Sen sijaan pääkirjoituksen mainitsema suuri vierastyöntekijöiden joukko Olkiluodossa vie rahat mennessään maastamme.

Ydinvoimalalobbauksen heikkous on yksinkertaisesti se, että maassamme eikä missään muuallakaan ole ratkaistu ydinjätteiden turvallista loppusijoituspaikkaa. Kallioperämme ajateltu varastointipaikka pitää selvittää geologien eikä ministerien ja poliitikkovierailujen avulla.